NÁŠ TÝM

JUDR. Tomáš Hulva, MBA, LL.M. 

advokát a jednatel společnosti

Tomáš Hulva absolvoval v roce 2004 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Roku 2006 složil rigorózní státní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl mu přiznán titul doktora práv (ve zkratce JUDr.). Následně absolvoval v roce 2015 u Ústavu profesních studií v Ostravě certifikovaného International Education Society London (IES) studijní program Master of Business Administration (MBA), obor „Právo v podnikání“ a studijní program Master of Laws (LL.M.), obor „Korporátní právo – správa a řízení společností“. Praxi advokátního koncipienta vykonával v renomované mezinárodní advokátní kanceláři a dále v advokátní kanceláři Mgr. Antonína Hulvy. Jako advokát působí od roku 2008. Jeho praxe v advokacii je delší 15 let.

Při své profesní činnosti se Tomáš Hulva blíže specializuje na občanské, obchodní a pracovní právo. Z úzké specializace se jedná o korporátní právo, závazkové právní vztahy, mezinárodní právo a vedení soudních sporů. V oblasti soukromého práva je též publikačně činný. Je autorem 13 časopiseckých článků a 5 monografií.

Tomáš Hulva při výkonu advokacie v oblasti korporátního práva založil celou řadu obchodních společností, realizoval jejich přeměny a restrukturalizace, připravoval akvizice obchodních společností včetně jejich právního due diligence. V oblasti mezinárodního obchodu se podílel například na realizaci: dodávky drtící jednotky a třídičky suti a kameniva do Iráku, subdodávky armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu či Rumunsku, dodávky komodit do Iráku, výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci či výstavby masokombinátu v Súdánu.

V oblasti developmentu právně zaštítil výstavbu řady průmyslových objektů, vysokoškolských kolejí či Fakulty elektrotechniky a informatiky. V oblasti obchodních závazkových vztahů připravoval například kompletní smluvní dokumentaci pro leasingové společnosti (úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, factoring, všeobecné smluvní podmínky), výrobní společnosti (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, rámcové smlouvy, všeobecné smluvní podmínky), softwarové společnosti (licenční smlouvy a licenční ujednání, všeobecné smluvní podmínky), stavební a developerské společnosti.  

Tomáš Hulva při výkonu advokacie v oblasti korporátního práva založil celou řadu obchodních společností, realizoval jejich přeměny a restrukturalizace, připravoval akvizice obchodních společností včetně jejich právního due diligence. V oblasti mezinárodního obchodu se podílel například na realizaci: dodávky drtící jednotky a třídičky suti a kameniva do Iráku, subdodávky armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu či Rumunsku, dodávky komodit do Iráku, výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci či výstavby masokombinátu v Súdánu.

V oblasti developmentu právně zaštítil výstavbu řady průmyslových objektů, vysokoškolských kolejí či Fakulty elektrotechniky a informatiky. V oblasti obchodních závazkových vztahů připravoval například kompletní smluvní dokumentaci pro leasingové společnosti (úvěrové smlouvy, leasingové smlouvy, factoring, všeobecné smluvní podmínky), výrobní společnosti (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, rámcové smlouvy, všeobecné smluvní podmínky), softwarové společnosti (licenční smlouvy a licenční ujednání, všeobecné smluvní podmínky), stavební a developerské společnosti.  

Specializace:

 • Občanské a obchodní právo
 • Korporátní právo
 • Pracovní právo
 • Řešení obchodních sporů a arbitráží
 • Insolvence a restrukturalizace
 • Závazkové právní vztahy včetně mezinárodního obchodního styku

Jazyková výbava:

 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk

Výběr realizovaných projektů:

 • Právní zaštítění výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci (investice v hodnotě cca 2,5 mld. Kč);
 • Právní zaštítění projektu výstavby mezinárodního počítačového centra (investice v hodnotě cca 2 mld. Kč);
 • Právní zaštítění projektu vybudování vědeckého výzkumného centra v oblasti materiálového inženýrství (investice v hodnotě cca 1 mld. Kč);
 • Právní zaštítění výstavby Fakulty elektrotechniky a informatiky (investice v hodnotě cca 1 mld. Kč);
 • Právní zaštítění dodávky armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu (transakce v hodnotě cca 250 mil. Kč);
 • Právní zaštítění dodávky armatur pro výstavbu jaderné elektrárny na území Slovenské republiky (transakce v hodnotě cca 200 mil. Kč);
 • Akvizice obchodní společnosti zabývající se výrobou hutního materiálu (transakce v hodnotě cca 200 mil. Kč);
 • Právní zaštítění projektu výstavby výrobní haly (investice v hodnotě cca 160 mil. Kč);
 • Právní zaštítění dodávky vodních turbín do Venezuely (transakce v hodnotě cca 150 mil. Kč);
 • Právní zaštítění dodávky komodit do Iráku (transakce v hodnotě cca 100 mil. Kč);
 • Právní zaštítění modernizace bolku č. 1 elektrárny na území Kubánské republiky (investice v hodnotě cca 70 mil. Kč).

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy