Mimosoudní řešení sporů

Orgánem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je Česká advokátní komora. Kontakty na tuto organizaci naleznete na jejích webových stránkách www.cak.cz.

Česká advokátní komora je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Naše advokátní kancelář a všichni její pracovníci však vynakládají maximální možné úsilí pro to, aby veškeré poskytované právní služby měly nadstandardní kvalitu a výsledky. V případě, že nebudete se službami spokojeni, obraťte se, prosím, přímo na jednatele naší advokátní kanceláře s žádostí o interní prošetření realizované právní služby. Tuto svoji žádost řádně odůvodněte, a to především v otázce, co právní službě vytýkáte a co je důvodem vaší případné nespokojenosti.

Přímý kontakt: office@hulva.cz
Předmět emailu: Reklamace právní služby

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 553 717 132
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy