SLUŽBY

Výjimečnost 

Naše advokátní kancelář je jednou z mála kanceláří v Moravskoslezském kraji zabývající se oblastí výstavby a vývozu investičních celků, to vše včetně právního poradenství v souvislosti se zabezpečením výběrových řízení, zabezpečením dostatečných kapacit, financováním a realizací investičních celků v místě dodávky. Advokáti naší kanceláře se aktivně podíleli např. na zabezpečení výstavby elektrárny v Ruské federaci, výstavby masokombinátu v Súdánu či výstavby sítě čerpacích stanic pohonných hmot na Ukrajině.

V souvislosti s dodávkou investičních celků jsme schopni Vám poskytnout komplexní právní poradenství včetně zabezpečení spolupracující advokátní kanceláře se sídlem v místě realizace projektu, s níž je nezbytné kooperovat činnosti při přeshraniční dodávce investičních celků.

Naše advokátní kancelář je jednou z mála kanceláří v Moravskoslezském kraji zabývající se oblastí výstavby a vývozu investičních celků, to vše včetně právního poradenství v souvislosti se zabezpečením výběrových řízení, zabezpečením dostatečných kapacit, financováním a realizací investičních celků v místě dodávky. Advokáti naší kanceláře se aktivně podíleli např. na zabezpečení výstavby elektrárny v Ruské federaci, výstavby masokombinátu v Súdánu či výstavby sítě čerpacích stanic pohonných hmot na Ukrajině.

V souvislosti s dodávkou investičních celků jsme schopni Vám poskytnout komplexní právní poradenství včetně zabezpečení spolupracující advokátní kanceláře se sídlem v místě realizace projektu, s níž je nezbytné kooperovat činnosti při přeshraniční dodávce investičních celků.

V souvislosti s realizací investičních celků zabezpečujeme zejména:

 • zpracování tendrové dokumentace včetně návrhů znění smluv o dílo, bankovních záruk, to vše tak, aby přihláška do výběrového řízení byla souladná se zadávací dokumentací zadavatele veřejné zakázky a zákonem o veřejných zakázkách;
 • právní ošetření zajištění výrobních a jiných kapacit, pojištění a ostatní nezbytné náležitosti v souvislosti s výběrovými řízeními;
 • právní poradenství při přípravě žádostí o dotace a jiné formy veřejné podpory z národních zdrojů či ze strukturálních fondů Evropských společenství;
 • příprava smluv o dílo, zajišťovacích, přepravních a dalších smluv s investorem, to vše při současném zohlednění práv duševního vlastnictví a zájmů na jeho ochraně;
 • příprava smluv se subdodavateli a bankami včetně zajištění financování projektu – dodávky (návrhy a revize bankovních záruk, úvěrových smluv, dokumentárních akreditivů, smluv o úvěrech) a transportu;
 • příprava a revize smluvní dokumentace týkající se pojištění realizace projektu či jeho dílčích částí (stanovení podmínek pro pojistné krytí dodavatele a subdodavatelů, to vše ve vztahu k pojištění výroby, dopravy, odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a další);
 • v případě zahraničních investičních akcí dohlížíme nad založením a vedením stálých provozoven investora, obstaráme lokální advokátní kancelář v místě realizace investice a ve spolupráci s touto realizujeme založení dceřiné společnosti investora či jeho provozovny v místě realizace investice;
 • řešení soudních sporů a arbitráží v souvislosti s investičními celky; v případě lokalizace soudního sporu v zahraničí, je právní zastoupení realizováno ve spolupráci s advokátní kanceláří v místě sudiště.
 • zpracování tendrové dokumentace včetně návrhů znění smluv o dílo, bankovních záruk, to vše tak, aby přihláška do výběrového řízení byla souladná se zadávací dokumentací zadavatele veřejné zakázky a zákonem o veřejných zakázkách;
 • právní ošetření zajištění výrobních a jiných kapacit, pojištění a ostatní nezbytné náležitosti v souvislosti s výběrovými řízeními;
 • právní poradenství při přípravě žádostí o dotace a jiné formy veřejné podpory z národních zdrojů či ze strukturálních fondů Evropských společenství;
 • příprava smluv o dílo, zajišťovacích, přepravních a dalších smluv s investorem, to vše při současném zohlednění práv duševního vlastnictví a zájmů na jeho ochraně;
 • příprava smluv se subdodavateli a bankami včetně zajištění financování projektu – dodávky (návrhy a revize bankovních záruk, úvěrových smluv, dokumentárních akreditivů, smluv o úvěrech) a transportu;
 • příprava a revize smluvní dokumentace týkající se pojištění realizace projektu či jeho dílčích částí (stanovení podmínek pro pojistné krytí dodavatele a subdodavatelů, to vše ve vztahu k pojištění výroby, dopravy, odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a další);
 • v případě zahraničních investičních akcí dohlížíme nad založením a vedením stálých provozoven investora, obstaráme lokální advokátní kancelář v místě realizace investice a ve spolupráci s touto realizujeme založení dceřiné společnosti investora či jeho provozovny v místě realizace investice;
 • řešení soudních sporů a arbitráží v souvislosti s investičními celky; v případě lokalizace soudního sporu v zahraničí, je právní zastoupení realizováno ve spolupráci s advokátní kanceláří v místě sudiště.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy