SLUŽBY

Obchodní právo

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na podnikové poradenství. Máme zájem na vytváření dlouhodobé a stabilní spolupráce s našimi klienty, jimž poskytujeme komplexní právní poradenství při jejich každodenním fungování.

V důsledku dlouhodobé spolupráce s konkrétním klientem si vytvoříme dokonalý přehled o obchodní činnosti klienta, jeho poměrech, interních vztazích, jakož i o vztazích našeho klienta navenek. Výsledkem je naše způsobilost posoudit daný právní problém rovněž v rovině ekonomické i obchodní, čímž jsme schopni nabídnout klientovi řešení, které plně odpovídá jeho obchodním záměrům. 

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na podnikové poradenství. Máme zájem na vytváření dlouhodobé a stabilní spolupráce s našimi klienty, jimž poskytujeme komplexní právní poradenství při jejich každodenním fungování.

V důsledku dlouhodobé spolupráce s konkrétním klientem si vytvoříme dokonalý přehled o obchodní činnosti klienta, jeho poměrech, interních vztazích, jakož i o vztazích našeho klienta navenek. Výsledkem je naše způsobilost posoudit daný právní problém rovněž v rovině ekonomické i obchodní, čímž jsme schopni nabídnout klientovi řešení, které plně odpovídá jeho obchodním záměrům. 

Veškerou dokumentaci připravujeme s maximálním důrazem na prevenci – předcházení soudním sporům a současně jednoznačnost – pro případ, že by k soudnímu sporu přes veškeré úsilí došlo. Ve vztahu k obchodním společnostem a družstvům, které zastupujeme, jsme garantem právní korektnosti veškerých podnikatelských aktivit našich klientů.

Našim obchodním partnerům poskytujeme při jejich běžné činnosti právní poradenství v rámci obchodního práva nejčastěji v těchto oblastech:

 • firemní právo;
 • hospodářská soutěž (antitrustové právo, nekalá soutěž);
 • korporátní právo (zakládání obchodních společností a družstev, jejich přeměny – fúze, transformace, rozdělení, přechod jmění na společníka či nástupnickou společnost, navyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností, převody obchodních podílů, převody akcií, koupě a prodej podniků);
 • akvizice včetně právního due diligence;
 • rušení a likvidace obchodních společností a družstev;
 • smluvní závazkové vztahy (nejčastěji všeobecné smluvní podmínky, rámcové smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, leasingové smlouvy, úvěrové smlouvy, přepravní smlouvy a další);
 • vymáhání pohledávek;
 • vytváření a průběžná aktualizace standardní právní dokumentace klienta (vzorové smlouvy, všeobecné smluvní podmínky apod.), to vše v souladu s aktuální českou a evropskou právní úpravou;
 • mezinárodní smluvní závazkové vztahy;
 • odpovědnostní závazkové právní vztahy – odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení;
 • soudní spory související s obchodním a mezinárodním obchodním stykem
 • rozhodčí řízení (arbitráž) související s obchodním a mezinárodním obchodním stykem.

 

 • firemní právo;
 • hospodářská soutěž (antitrustové právo, nekalá soutěž);
 • korporátní právo (zakládání obchodních společností a družstev, jejich přeměny – fúze, transformace, rozdělení, přechod jmění na společníka či nástupnickou společnost, navyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností, převody obchodních podílů, převody akcií, koupě a prodej podniků);
 • akvizice včetně právního due diligence;
 • rušení a likvidace obchodních společností a družstev;
 • smluvní závazkové vztahy (nejčastěji všeobecné smluvní podmínky, rámcové smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, leasingové smlouvy, úvěrové smlouvy, přepravní smlouvy a další);
 • vymáhání pohledávek;
 • vytváření a průběžná aktualizace standardní právní dokumentace klienta (vzorové smlouvy, všeobecné smluvní podmínky apod.), to vše v souladu s aktuální českou a evropskou právní úpravou;
 • mezinárodní smluvní závazkové vztahy;
 • odpovědnostní závazkové právní vztahy – odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení;
 • soudní spory související s obchodním a mezinárodním obchodním stykem
 • rozhodčí řízení (arbitráž) související s obchodním a mezinárodním obchodním stykem.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy