SLUŽBY

Cenné papíry

Cenné papíry jsou listinou, v níž jsou inkorporována konkrétní práva. Jedná se o právní instrument, jenž vede ke značnému zjednodušení obchodu a umožnění operací, které by často nebyly jinak proveditelné.

Naše kancelář poskytuje ucelený soubor právních služeb týkajících se cenných papírů. Máme rozsáhlé zkušenosti s cennými papíry jako zajišťovacími instrumenty, platebními prostředky, jakož i účastnickými cennými papíry.

Cenné papíry jsou listinou, v níž jsou inkorporována konkrétní práva. Jedná se o právní instrument, jenž vede ke značnému zjednodušení obchodu a umožnění operací, které by často nebyly jinak proveditelné.

Naše kancelář poskytuje ucelený soubor právních služeb týkajících se cenných papírů. Máme rozsáhlé zkušenosti s cennými papíry jako zajišťovacími instrumenty, platebními prostředky, jakož i účastnickými cennými papíry.

V souvislosti s cennými papíry poskytujeme především následující právní servis:

  • realizace všech operací s akciemi (např. emise akcií, jejich změny, převod);
  • právní poradenství a příprava vzorových tiskopisů směnek;
  • příprava smluvní dokumentace pro zajištění práv směnkou či blankosměnkou včetně smluv o vyplňovacím právu směnečném;
  • příprava smluv o převodu, půjčce, zastavení, úschově či správě cenných papírů;
  • vymáhání pohledávek ze směnek.
  • realizace všech operací s akciemi (např. emise akcií, jejich změny, převod);
  • právní poradenství a příprava vzorových tiskopisů směnek;
  • příprava smluvní dokumentace pro zajištění práv směnkou či blankosměnkou včetně smluv o vyplňovacím právu směnečném;
  • příprava smluv o převodu, půjčce, zastavení, úschově či správě cenných papírů;
  • vymáhání pohledávek ze směnek.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy