PODÍVEJTE SE NA

Naše služby 

Při poskytování našich služeb se snažíme vycházet klientům maximálně vstříc, a to jak z hlediska věcného, tak i časového.

Víme, na co se zaměřit

Garantujeme odborné a rychlé poskytnutí právní služby zaměřené přímo na cíl.

Naší zásadou je poskytovat klientům úplné a nezkreslené informace o každé jejich právní kauze. Hledáme nejvhodnější, nejekonomičtější a nejefektivnější cestu pro řešení právního problému. Slovní spojení „nejde to“ nebo „takové řešení není možné“ užíváme velmi zřídka a pouze tehdy, pokud skutečně není východisek či alternativ.

Jak?

Při poskytování našich služeb klademe důraz na promptnost a kvalitu odvedené práce, právní jistotu klienta, efektivnost a dosažení klientem zamýšleného cíle. S tím souvisí rovněž dostupnost advokátů naší kanceláře. Tito jsou neustále k dispozici prostřednictvím elektronické pošty a telefonu.

Veškeré naše služby vykonáváme komplexním způsobem, klient se tedy nemusí čímkoli zatěžovat. Pouze čeká na výsledek. Máme zájem především na Vaší spokojenosti a tím šíření dobrého renomé naší kanceláře. Našim zájmem je Vaše prosperita.

Pro koho?

Naše činnost z 90% obnáší komplexní outsourcing právních služeb podniků. Krom toho do portfolia naší klientely spadají i živnostníci, družstva a veřejnoprávní subjekty. Jsme ideálním partnerem pro subjekty se zájmem o dlouhodobou stabilní spolupráci. Rádi Vám však pomůžeme i při jednorázovém zadání. Můžete se spolehnout na naši maximální diskrétnost a otevřenost hledat pro Vás nejpříznivější variantu, a to tak, aby Vy sami jste pochopili chod věcí, porozuměli jste problému po právní stránce a byli jste schopni sami učinit kvalifikované rozhodnutí na podkladě veškerých informací a možných variant při řešení toho kterého problému.

Konzultační činnost

Můžete nás kontaktovat také za účelem jednorázové konzultace, která Vám nastíní možnosti řešení konkrétního právního problému a otevře Vám cestu k jeho řešení. Jinými slovy, po první konzultaci budete vědět, v jaké se nacházíte situaci, co bude potřeba udělat a jaký bude předpokládaný výsledek. Zda využijete našich dalších právních služeb, které Vám na Vaši žádost v souvislosti s konzultovaným problémem nabídneme, záleží pouze na Vás.

V případě, kdy převezmeme Vaše právní zastoupení, můžete se spolehnout na maximální možnou kvalitu jejího provedení. Kvalita je vždy garantována. Cena právní služby je sjednávána individuálně s ohledem na složitost problému, hodnotu věci a předpokládanou časovou náročnost právního řešení. Jsme připraveni Vám veškeré služby poskytnout „na klíč“ – aniž byste se museli o cokoli starat. Počkáte pouze na výsledek. O veškerých námi učiněných krocích však budete průběžně informováni.

Služby

Poskytované právní služby

Akvizice a fúze

Bankovnictví
a finance

Cenné papíry

GDPR a jeho implementace

Investiční celky

Insolvenční právo

Korporátní právo

Mezinárodní obchod

Nemovitosti
a development

Občanské právo

Obchodní právo

Pracovní právo

Právo duševního vlastnictví

Soudní spory, arbitráže

Trestní právo a právo správní

Vymáhání pohledávek

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy