NÁŠ TÝM

Mgr. Antonín Hulva

advokát

Antonín Hulva je absolventem Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Svá studia úspěšně ukončil v roce 1978 složením státní závěrečné zkoušky. Po studiích působil jako podnikový právník ve státním podniku Stavoprojekt v Ostravě, a to po dobu tří let. Od roku 1980 se stal podnikovým právníkem Jednotného zemědělského družstva Hlavnice se sídlem v Litultovicích, kde působil až do roku 1991. Tohoto roku zakládá kancelář, tehdy komerčněprávní. V důsledku sloučení České advokátní komory s Komorou komerčních právníků v roce 1996 se stal samostatným advokátem.

Ve své praxi se zabývá především obchodním, občanským a pracovním právem.  Věnuje se též právu správnímu a trestnímu. Z hlediska úzké specializace se zabývá korporátním právem, závazkovými právními vztahy a právními vztahy k nemovitostem.

Antonín Hulva zakládal v oblasti korporátního práva mnoho obchodních společností a družstev, podílel se na jejích přeměnách a restrukturalizaci. V oblasti developmentu právně zaštítil výstavbu řady průmyslových objektů či výstavbu víceúčelové haly v Opavě.

V oblasti mezinárodního obchodu právně zaštítil například subdodávku nádrží na ropné produkty a drenážního systému pro rafinerii v Srbsku či se podílel na projektech výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci a výstavby masokombinátu v Súdánu.

Antonín Hulva zakládal v oblasti korporátního práva mnoho obchodních společností a družstev, podílel se na jejích přeměnách a restrukturalizaci. V oblasti developmentu právně zaštítil výstavbu řady průmyslových objektů či výstavbu víceúčelové haly v Opavě.

V oblasti mezinárodního obchodu právně zaštítil například subdodávku nádrží na ropné produkty a drenážního systému pro rafinerii v Srbsku či se podílel na projektech výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci a výstavby masokombinátu v Súdánu.

Specializace:

  • Obchodní právo
  • Občanské právo
  • Pracovní právo

Výběr realizovaných projektů:

  • Právní zaštítění výstavby energetického kombinátu v Ruské federaci (investice v hodnotě cca 2,5 mld. Kč);
  • Právní zaštítění výstavby masokombinátu v Súdánu (investice v hodnotě cca 1 mld. Kč);
  • Právní zaštítění výstavby víceúčelové haly v Opavě (investice v hodnotě cca 250 mil. Kč);
  • Právní zaštítění výstavby sítě čerpacích stanic na území Ukrajiny (investice v hodnotě cca 150 mil. Kč);
  • Právní zaštítění dodávky komodit do Iráku (transakce v hodnotě cca 100 mil. Kč);
  • Výstavba drenážního systému rafinérie, Srbsko a Černá Hora (investice v hodnotě cca 20 mil. Kč).

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy