ZESPÓŁ

JUDR. Tomáš Hulva, MBA, LL.M. 

adwokat, zarząd

Tomáš Hulva ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie w 2004 roku. W 2006 roku zdał państwowy egzamin rigorosum na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze i otrzymał tytuł doktora prawa (w skrócie JUDr.). Następnie w 2015 roku ukończył w Instytucie Studiów Zawodowych w Ostrawie, certyfikowanym przez International Education Society London (IES), program studiów Master of Business Administration (MBA), kierunek „Prawo w biznesie” i program studiów Master of Laws (LL. M.), kierunek „Prawo korporacyjne – administracja i zarządzanie spółką”. Praktykę aplikanta adwokackiego odbył w renomowanej międzynarodowej kancelarii adwokackiej oraz w kancelarii Mgr. Antonína Hulvy. Od roku 2008 wykonuje zawód adwokata. Praktykę adwokacką wykonuje już od ponad 15 lat.

Tomáš Hulva, wykonując działalność zawodową, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie pracy. Jeżeli chodzi o wąskie specjalizacje, to są nimi prawo korporacyjne, zobowiązaniowe stosunki prawne, prawo międzynarodowe i prowadzenie sporów sądowych. Wydaje publikacje z zakresu prawa prywatnego. Jest autorem 13 artykułów w czasopismach i 5 monografii.

Tomáš Hulva, wykonując zawód adwokata, założył szereg firm handlowych z zakresu prawa korporacyjnego, zrealizował ich transformacje i restrukturyzacje, przygotowywał przejęcia spółek handlowych, w tym ich audyty prawne (due diligence). W dziedzinie handlu międzynarodowego uczestniczył na przykład w realizacji: dostaw urządzenia kruszącego oraz przesiewarki gruzu i kruszywa do Iraku, poddostaw armatur pod budowę elektrowni w Pakistanie i Rumunii, dostaw towarów do Iraku, budowy kombinatu energetycznego w Federacji Rosyjskiej czy też budowy zakładu przetwórstwa mięsnego w Sudanie.

Wspierał prawnie projekty deweloperskie budowy szeregu obiektów przemysłowych, akademików albo Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. W dziedzinie biznesowych stosunków zobowiązaniowych przygotowywał na przykład kompletną dokumentację umowną dla spółek leasingowych (umowy kredytowe, umowy leasingowe, faktoring, ogólne warunki umowne), spółek produkcyjnych (umowy o pracę, umowy sprzedaży, umowy ramowe, ogólne warunki umowne), spółek zajmujących się oprogramowaniem (umowy licencyjne i postanowienia licencyjne, ogólne warunki umowne), spółek budowlanych i deweloperskich.

Tomáš Hulva, wykonując zawód adwokata, założył szereg firm handlowych z zakresu prawa korporacyjnego, zrealizował ich transformacje i restrukturyzacje, przygotowywał przejęcia spółek handlowych, w tym ich audyty prawne (due diligence). W dziedzinie handlu międzynarodowego uczestniczył na przykład w realizacji: dostaw urządzenia kruszącego oraz przesiewarki gruzu i kruszywa do Iraku, poddostaw armatur pod budowę elektrowni w Pakistanie i Rumunii, dostaw towarów do Iraku, budowy kombinatu energetycznego w Federacji Rosyjskiej czy też budowy zakładu przetwórstwa mięsnego w Sudanie.

Wspierał prawnie projekty deweloperskie budowy szeregu obiektów przemysłowych, akademików albo Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. W dziedzinie biznesowych stosunków zobowiązaniowych przygotowywał na przykład kompletną dokumentację umowną dla spółek leasingowych (umowy kredytowe, umowy leasingowe, faktoring, ogólne warunki umowne), spółek produkcyjnych (umowy o pracę, umowy sprzedaży, umowy ramowe, ogólne warunki umowne), spółek zajmujących się oprogramowaniem (umowy licencyjne i postanowienia licencyjne, ogólne warunki umowne), spółek budowlanych i deweloperskich.

Specjalizacje:

 • Prawo cywilne i handlowe
 • Prawo korporacyjne
 • Prawo pracy
 • Rozstrzyganie sporów handlowych i arbitraży
 • Upadłość i restrukturyzacja
 • Zobowiązaniowe stosunki prawne, w tym międzynarodowy obrót handlowy

Znajomość języków:

 • język czeski
 • język angielski
 • język niemiecki

Lista wybranych projektów:

 • Opieka prawna nad budową elektrowni w Federacji Rosyjskiej (inwestycja o wartości ok. 2,5 mld. CZK);
 • Opieka prawna nad przygotowaniem projektu międzynarodowego centrum informatycznego (inwestycja o wartości ok. 2 mld. CZK);
 • Opieka prawna nad budową centrum naukowo-badawczego z zakresu inżynierii materiałowej (inwestycja o wartości ok. 1 mld. CZK);
 • Opieka prawna nad budową Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (inwestycja o wartości ok. 1 mld. CZK);
 • Opieka prawna nad dostawą produktów potrzebnych do budowy elektrowni w Pakistanie (transakcja o wartości ok. 250 mln. CZK);
 • Opieka prawna nad dostawą produktów potrzebnych do budowy elektrowni jądrowej na Słowacji (transakcja o wartości ok. 200 mln. CZK);
 • Przejęcie spółki handlowej zajmującej się produkcją materiału hutniczego (transakcja o wartości ok. 200 mln. CZK);
 • Opieka prawna nad projektem budowy hali produkcyjnej (transakcja o wartości ok. 160 mln CZK);
 • Opieka prawna nad dostawą turbin wodnych do Wenezueli (transakcja o wartości około 150 mln. CZK);
 • Opieka prawna nad dostawą towarów do Iraku (transakcja o wartości około 100 mln. CZK);
 • Opieka prawna nad modernizacją bloku nr 1 elektrowni na terytorium Republiki Kuby(transakcja o wartości ok. 70 mln CZK).

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.