SLUŽBY

Právo duševního vlastnictví

V naší právní praxi se zabýváme rovněž právy duševního vlastnictví. Jedná se jak o oblast práv autorských a práv s právem autorským souvisejících, tak i o oblast práv průmyslových a nekalou soutěž.

V minulosti jsme mimo jiné připravovali smluvní dokumentaci a všeobecné smluvní podmínky pro výrobce software, licenční smlouvy pro vydavatelství a nakladatelství, poskytovali jsme komplexní právní poradenství v souvislosti s přihlašováním a zápisem průmyslových práv do příslušných registrů České republiky, vedli jsme řadu soudních sporů týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.

V naší právní praxi se zabýváme rovněž právy duševního vlastnictví. Jedná se jak o oblast práv autorských a práv s právem autorským souvisejících, tak i o oblast práv průmyslových a nekalou soutěž.

V minulosti jsme mimo jiné připravovali smluvní dokumentaci a všeobecné smluvní podmínky pro výrobce software, licenční smlouvy pro vydavatelství a nakladatelství, poskytovali jsme komplexní právní poradenství v souvislosti s přihlašováním a zápisem průmyslových práv do příslušných registrů České republiky, vedli jsme řadu soudních sporů týkajících se práv k duševnímu vlastnictví.

V souvislosti s právy duševního vlastnictví poskytujeme právní poradenství v následujících oblastech:

 • autorskoprávní vztahy;
 • patentová ochrana;
 • průmyslové vzory;
 • užitné vzory;
 • ochranné známky;
 • topografie polovodičových výrobků
 • příprava smluvní dokumentace (licenční smlouvy, smlouvy o dílo, marketingové smlouvy, mediální smlouvy, smlouvy o využití práv k duševnímu vlastnictví a jiné);
 • soudní spory v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a odpovědnost za porušení autorských a průmyslových práv.
 • autorskoprávní vztahy;
 • patentová ochrana;
 • průmyslové vzory;
 • užitné vzory;
 • ochranné známky;
 • topografie polovodičových výrobků
 • příprava smluvní dokumentace (licenční smlouvy, smlouvy o dílo, marketingové smlouvy, mediální smlouvy, smlouvy o využití práv k duševnímu vlastnictví a jiné);
 • soudní spory v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a odpovědnost za porušení autorských a průmyslových práv.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy