SLUŽBY

Nemovitosti a development

Naše advokátní kancelář nabízí obchodním společnostem i fyzickým osobám komplexní právní služby v souvislosti s odkupem, výstavbou, správou a provozem nemovitostí. Máme mnoho zkušeností s převody nemovitostí, jakož i nájemními vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Naše kancelář rovněž právně zaštiťovala řadu významných developerských projektů, s nimiž souvisí úprava věcných práv k pozemkům 

(např. skupování pozemků, věcná břemena či nájemní vztahy), jednání s úřady o případné změně územního plánu, smluvní dokumentace týkající se přípravné fáze projektu (pro zpracování projektové dokumentace), stavební řízení, smluvní dokumentace týkající se realizační fáze projektu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o úvěru, zajišťovací smlouvy a další dle aktuálních potřeb).

Naše advokátní kancelář nabízí obchodním společnostem i fyzickým osobám komplexní právní služby v souvislosti s odkupem, výstavbou, správou a provozem nemovitostí. Máme mnoho zkušeností s převody nemovitostí, jakož i nájemními vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Naše kancelář rovněž právně zaštiťovala řadu významných developerských projektů, s nimiž souvisí úprava věcných práv k pozemkům (např. skupování pozemků, věcná břemena či nájemní vztahy), jednání s úřady o případné změně územního plánu, smluvní dokumentace týkající se přípravné fáze projektu (pro zpracování projektové dokumentace), stavební řízení, smluvní dokumentace týkající se realizační fáze projektu (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o úvěru, zajišťovací smlouvy a další dle aktuálních potřeb).

Naše kancelář připravovala právní dokumentaci a poskytovala poradenství například v souvislosti s výstavbou víceúčelové haly v Opavě, celé řady výrobních – průmyslových hal či vysokoškolských kolejí.

V souvislosti s právními vztahy k nemovitostem a developerskými projekty jsme schopni Vám nabídnout zejména:

 • přípravu smluvní dokumentace týkající se převodů nemovitostí (např. budoucí smlouvy kupní, kupní smlouvy);
 • přípravu smluvní dokumentace v souvislosti s výstavbou rodinných či bytových domů, průmyslových hal či výrobních areálů (např. smlouvy o dílo);
 • úschovu peněžních prostředků na depozitním účtu advokáta (doporučovaná právní služba v souvislosti s převodem nemovitostí a zajištěním kontroly nad tokem peněžních prostředků, jež je – stejně jako ostatní právní služby – zajištěna pojištěním advokátů z profesní odpovědnosti);
 • přípravu nájemních či podnájemních smluv ve vztahu k nemovitostem;
 • přípravu smluv a jiné dokumentace, jakož i právní poradenství ke správě nemovitostí;
 • právní poradenství při přípravě a realizaci investičních a developerských projektů včetně poradenství ve vztahu k financování projektů či společné součinnosti – spolupráci více investorů za účelem realizace rozsáhlejších projektů (např. smlouvy o sdružení, smlouvy o úvěru včetně zajišťovacích smluv);
 • kompletní zpracování smluvní dokumentace pro investory a developery (např. smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření architektonického díla, manažerské smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy);
 • právní poradenství a zastupování při jednání se stavebními úřady, úřady památkové péče, jakož i orgány ochrany životního prostředí;
 • zastupování ve správním řízení při získávání územního rozhodnutí či stavebního povolení (stavební řízení) a před katastrálními úřady v souvislosti se změnou zápisů v katastru nemovitostí;
 • zastupování v soudních sporech týkajících se nemovitostí a právních vztahů souvisejících s přípravou a realizací developerských projektů.
 • přípravu smluvní dokumentace týkající se převodů nemovitostí (např. budoucí smlouvy kupní, kupní smlouvy);
 • přípravu smluvní dokumentace v souvislosti s výstavbou rodinných či bytových domů, průmyslových hal či výrobních areálů (např. smlouvy o dílo);
 • úschovu peněžních prostředků na depozitním účtu advokáta (doporučovaná právní služba v souvislosti s převodem nemovitostí a zajištěním kontroly nad tokem peněžních prostředků, jež je – stejně jako ostatní právní služby – zajištěna pojištěním advokátů z profesní odpovědnosti);
 • přípravu nájemních či podnájemních smluv ve vztahu k nemovitostem;
 • přípravu smluv a jiné dokumentace, jakož i právní poradenství ke správě nemovitostí;
 • právní poradenství při přípravě a realizaci investičních a developerských projektů včetně poradenství ve vztahu k financování projektů či společné součinnosti – spolupráci více investorů za účelem realizace rozsáhlejších projektů (např. smlouvy o sdružení, smlouvy o úvěru včetně zajišťovacích smluv);
 • kompletní zpracování smluvní dokumentace pro investory a developery (např. smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření architektonického díla, manažerské smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy);
 • právní poradenství a zastupování při jednání se stavebními úřady, úřady památkové péče, jakož i orgány ochrany životního prostředí;
 • zastupování ve správním řízení při získávání územního rozhodnutí či stavebního povolení (stavební řízení) a před katastrálními úřady v souvislosti se změnou zápisů v katastru nemovitostí;
 • zastupování v soudních sporech týkajících se nemovitostí a právních vztahů souvisejících s přípravou a realizací developerských projektů.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy