NÁŠ TÝM

Mgr. Silvie Rymlová 

advokátka

Mgr. Silvie Rymlová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014. Během studia působila přes 4 roky na pozici právního praktikanta v advokátní kanceláři v Praze. Svou praxi advokátního koncipienta vykonala ve společnosti  HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. Od úspěšného složení advokátních zkoušek v roce 2018 spolupracuje s naší advokátní kanceláří jako spolupracující advokátka.

Při své advokátní praxi se Mgr. Silvie Rymlová zaměřuje na trestní a správní právo. Je schopna řešit také složité právní problémy v oblasti občanského práva, pracovního práva a práva obchodní společností a družstev. Mgr. Silvie Rymlová si zakládá na vstřícném osobním přístupu a vyhovění veškerým požadavkům klientů.

Jazyková výbava:

  • Český jazyk
  • Anglický jazyk

Specializace:

  • Trestní právo

  • Správní právo

  • Občanské právo

  • Pracovní právo

  • Právo obchodních společností a družstev

  • Vedení soudních sporů a rozhodčích řízení

  • Závazkové právní vztahy

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy