SLUŽBY

Vymáhání pohledávek

V souvislosti s vymáháním pohledávek vedeme ve vztahu ke každému konkrétnímu klientovi evidenci všech jeho pohledávek, přičemž v zastoupení klienta dosáhneme k jednotlivým pohledávkám vydání exekučního titulu (platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález) a následně předáváme celou záležitost na exekuci. V souvislosti s vymáháním pohledávek je pro jejich efektivní vymáhání důležitým faktorem čas. Této skutečnosti jsme si dobře vědomi.

V souvislosti s vymáháním pohledávek nabízíme velmi zajímavou formu spolupráce pro klienty s větším portfoliem pohledávek. Vymáhání pohledávek prakticky funguje tím způsobem, že klient nám předá soubor pohledávek, jež budou ihned zpracovány, zaevidovány a uplatněny u věcně a místně příslušného soudu. Klient bude získávat průběžné informace o stavu řízení. Automaticky po přisouzení pohledávky v nalézacím řízení, nebude-li částka uhrazena dobrovolně, bude přistoupeno k exekuci.

V souvislosti s vymáháním pohledávek vedeme ve vztahu ke každému konkrétnímu klientovi evidenci všech jeho pohledávek, přičemž v zastoupení klienta dosáhneme k jednotlivým pohledávkám vydání exekučního titulu (platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález) a následně předáváme celou záležitost na exekuci. V souvislosti s vymáháním pohledávek je pro jejich efektivní vymáhání důležitým faktorem čas. Této skutečnosti jsme si dobře vědomi.

V souvislosti s vymáháním pohledávek nabízíme velmi zajímavou formu spolupráce pro klienty s větším portfoliem pohledávek. Vymáhání pohledávek prakticky funguje tím způsobem, že klient nám předá soubor pohledávek, jež budou ihned zpracovány, zaevidovány a uplatněny u věcně a místně příslušného soudu. Klient bude získávat průběžné informace o stavu řízení. Automaticky po přisouzení pohledávky v nalézacím řízení, nebude-li částka uhrazena dobrovolně, bude přistoupeno k exekuci.

Pro smluvní klienty realizujeme nejen efektivní vymáhání pohledávek, ale v rámci precizace a průběžné aktualizace obchodně-právní dokumentace přizpůsobujeme rovněž smluvní dokumentaci a všeobecné smluvní podmínky moderním trendům v oblasti vymáhání pohledávek.

V souvislosti s vymáháním pohledávek poskytujeme našim klientům zejména následující právní servis:

 • vymáhání pohledávek v nalézacím řízení soudním;
 • vymáhání pohledávek ze směnek;
 • vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení (arbitráže);
 • zastupování v exekučním řízení;
 • komplexní správa a vymáhání pohledávek klientů;
 • optimalizace obchodněprávní dokumentace klientů se zaměřením na efektivní vymáhání pohledávek
 • vymáhání pohledávek v nalézacím řízení soudním;
 • vymáhání pohledávek ze směnek;
 • vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení (arbitráže);
 • zastupování v exekučním řízení;
 • komplexní správa a vymáhání pohledávek klientů;
 • optimalizace obchodněprávní dokumentace klientů se zaměřením na efektivní vymáhání pohledávek

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy