SLUŽBY

Soudní spory, arbitráže

V oblasti vedení soudních sporů i arbitrážních řízení máme bohaté zkušenosti. Oblast sporného práva považujeme za jednu z priorit naší činnosti, neboť znamená důslednou ochranu zájmů našich klientů. Máme propracovaný interní systém evidence a taktiky vedení soudních sporů. 

Díky využívání služby e-justice a e-insolvence máme okamžité informace o veškerém dění v probíhajícím soudním řízení, v důsledku čehož jsme schopni bez prodlení a s maximální razancí reagovat na právní úkony a počínání účastníka řízení stojícího proti našemu klientovi. Naše klienty vždy informujeme o všech podstatných změnách a vývoji každé jejich konkrétní kauzy.

V oblasti vedení soudních sporů i arbitrážních řízení máme bohaté zkušenosti. Oblast sporného práva považujeme za jednu z priorit naší činnosti, neboť znamená důslednou ochranu zájmů našich klientů. Máme propracovaný interní systém evidence a taktiky vedení soudních sporů. 

Díky využívání služby e-justice a e-insolvence máme okamžité informace o veškerém dění v probíhajícím soudním řízení, v důsledku čehož jsme schopni bez prodlení a s maximální razancí reagovat na právní úkony a počínání účastníka řízení stojícího proti našemu klientovi. Naše klienty vždy informujeme o všech podstatných změnách a vývoji každé jejich konkrétní kauzy.

Naše kancelář zastupuje klienty nejčastěji v následujících oblastech sporného práva:

 • vymáhání pohledávek;
 • řízení týkající se věcných práv (vlastnické právo, zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena);
 • řízení týkající se závazkových právních vztahů (nároků ze smluv, nároků z odpovědnosti za škodu, nároků z odpovědnosti za bezdůvodné obohacení);
 • řízení týkající se cenných papírů;
 • řízení týkající se nekalé soutěže;
 • pracovně-právní spory;
 • řízení týkající se práv k duševnímu vlastnictví (autorská a průmyslová práva);
 • rozvodová řízení;
 • řízení o vypořádání společného jmění manželů;
 • rozhodčí řízení (arbitrážní řízení)
 • řízení o odpovědnosti státu za škodu způsobenou vadným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem.
 • vymáhání pohledávek;
 • řízení týkající se věcných práv (vlastnické právo, zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena);
 • řízení týkající se závazkových právních vztahů (nároků ze smluv, nároků z odpovědnosti za škodu, nároků z odpovědnosti za bezdůvodné obohacení);
 • řízení týkající se cenných papírů;
 • řízení týkající se nekalé soutěže;
 • pracovně-právní spory;
 • řízení týkající se práv k duševnímu vlastnictví (autorská a průmyslová práva);
 • rozvodová řízení;
 • řízení o vypořádání společného jmění manželů;
 • rozhodčí řízení (arbitrážní řízení)
 • řízení o odpovědnosti státu za škodu způsobenou vadným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy