SLUŽBY

GDPR a jeho implementace

Dne 25.05.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Naše kancelář nabízí služby v oblasti ochrany osobních údajů zahrnující i právní implementaci předmětného nařízení do vnitropodnikových procesů našich klientů.

Dne 25.05.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Naše kancelář nabízí služby v oblasti ochrany osobních údajů zahrnující i právní implementaci předmětného nařízení do vnitropodnikových procesů našich klientů.

Tato služba zahrnuje:

 • audit stávajícího systému ochrany osobních údajů;
 • zaškolení zaměstnanců klienta;
 • rukověť k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů;
 • vzorové záznamy o činnostech zpracování;
 • vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů;
 • vzorovou smlouvu o zpracování osobních údajů;
 • činnost pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • vzorové záznamy o činnostech zpracování;
 • vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů;
 • vzorovou smlouvu o zpracování osobních údajů;
 • činnost pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • audit stávajícího systému ochrany osobních údajů;
 • zaškolení zaměstnanců klienta;
 • rukověť k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů;
 • vzorové záznamy o činnostech zpracování;
 • vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů;
 • vzorovou smlouvu o zpracování osobních údajů;
 • činnost pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • vzorové záznamy o činnostech zpracování;
 • vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů;
 • vzorovou smlouvu o zpracování osobních údajů;
 • činnost pověřence pro ochranu osobních údajů.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy