HULVA & PARTNERS

Ceny služeb

Smutnou pravdou zůstává, že pro klienta je vždy nejdražší podcenit situaci – smluvní či jinou dokumentaci anebo pochybit při analýze. O prohře soudního sporu ani nemluvě. Proto je naše advokátní kancelář orientována na důsledné zpracování veškerých výstupů s přesnými instrukcemi klientovi (jak s výstupy nakládat).

Po letech existence nás v právní praxi pramálo případů překvapí. O to rychlejší je naše cesta k cíli a tím pádem nižší finální cena služeb pro klienta.

Čas je relativní. I nejdražší advokát ve městě může být ve finále nejlevnějším. Jedna hodina pronikavého a tvořivého myšlení může přinést stejný výsledek jako týdenní práce někoho jiného.

To je důvod, proč jsou naši klienti i po celá desetiletí s námi.

Způsoby určení odměny za právní služby

  • na základě paušální měsíční odměny,
  • na základě advokátního tarifu (vyhlášková odměna),
  • na základě tzv. hodinové smluvní odměny,
  • na základě vzájemné dohody o jednorázové ceně právní služby,
  • v závislosti na výsledku věci.

Cena právní konzultace

Vstupní právní konzultace je v naší kanceláři zpoplatněna částkou 1250 Kč za každou započatou půlhodinu konzultační činnosti.

Služby naší kanceláře vyhledávají klienti z důvodu vysoké odbornosti, rychlosti a efektivity nalezeného řešení. Tyto atributy naší práce jsou vždy dány.

Pokud jde o cenu právních služeb, její výše je stanovena vždy individuálně předem – podle reálných potřeb klienta. Cena služby závisí na časové náročnosti požadavku, hodnotě věci, možných komplikacích, existenci zahraničního prvku či nutnosti užití cizího jazyka. Není-li odměna advokáta a klienta smluvně upravena, řídí se vždy platnou právní úpravou, tedy vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Služby naší kanceláře vyhledávají klienti z důvodu vysoké odbornosti, rychlosti a efektivity nalezeného řešení. Tyto atributy naší práce jsou vždy dány.

Pokud jde o cenu právních služeb, její výše je stanovena vždy individuálně předem – podle reálných potřeb klienta. Cena služby závisí na časové náročnosti požadavku, hodnotě věci, možných komplikacích, existenci zahraničního prvku či nutnosti užití cizího jazyka. Není-li odměna advokáta a klienta smluvně upravena, řídí se vždy platnou právní úpravou, tedy vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy