SLUŽBY

Bankovnictví a finance

V oblasti bankovnictví a financí poskytujeme právní služby jak finančním institucím, tak i podnikatelským subjektům jako dlužníkům v souvislosti s poskytováním a čerpáním provozních, investičních či akvizičních úvěrů. Poskytujeme rovněž právní poradenství ohledně smluvní dokumentace pro využívání bankovních produktů 

(smlouvy o úvěru, smlouvy o akreditivu, smlouvy o inkasu, smlouvy o bankovním uložení věci, smlouvy o běžném či vkladovém účtu, smlouvy zajišťovací). Připravovali jsme kompletní smluvní dokumentaci produktů některých významných finančních institucí.

V oblasti bankovnictví a financí poskytujeme právní služby jak finančním institucím, tak i podnikatelským subjektům jako dlužníkům v souvislosti s poskytováním a čerpáním provozních, investičních či akvizičních úvěrů. Poskytujeme rovněž právní poradenství ohledně smluvní dokumentace pro využívání bankovních produktů (smlouvy o úvěru, smlouvy o akreditivu, smlouvy o inkasu, smlouvy o bankovním uložení věci, smlouvy o běžném či vkladovém účtu, smlouvy zajišťovací). Připravovali jsme kompletní smluvní dokumentaci produktů některých významných finančních institucí.

V oblasti bankovnictví a financí poskytujeme především následující právní služby:

 • příprava kompletní smluvní dokumentace pro poskytování bankovních a finančních služeb (např. smlouvy o úvěru, o inkasu, o akreditivu, o bankovním uložení věci, o běžném či vkladovém účtu, leasingové smlouvy, factoring, všeobecné smluvní podmínky, zajišťovací smlouvy);
 • příprava kompletní smluvní dokumentace pro oblast pojišťovnictví – (např. pojistné smlouvy, všeobecné smluvní podmínky);
 • zastupování podnikatelských subjektů při obchodních jednáních o poskytnutí a podmínkách provozních, projektových, investičních a akvizičních úvěrů, jakož i o obsahu zajišťovacích smluv;
 • právní poradenství v oblasti optimalizace financování investičních projektů či akvizic;
 • příprava či revize komplexní právní dokumentace při financování investičních projektů a akvizic;
 • příprava právních stanovisek v oblasti finančních a úvěrových transakcí.
 • příprava kompletní smluvní dokumentace pro poskytování bankovních a finančních služeb (např. smlouvy o úvěru, o inkasu, o akreditivu, o bankovním uložení věci, o běžném či vkladovém účtu, leasingové smlouvy, factoring, všeobecné smluvní podmínky, zajišťovací smlouvy);
 • příprava kompletní smluvní dokumentace pro oblast pojišťovnictví – (např. pojistné smlouvy, všeobecné smluvní podmínky);
 • zastupování podnikatelských subjektů při obchodních jednáních o poskytnutí a podmínkách provozních, projektových, investičních a akvizičních úvěrů, jakož i o obsahu zajišťovacích smluv;
 • právní poradenství v oblasti optimalizace financování investičních projektů či akvizic;
 • příprava či revize komplexní právní dokumentace při financování investičních projektů a akvizic;
 • příprava právních stanovisek v oblasti finančních a úvěrových transakcí.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy