SLUŽBY

Pracovní právo

Oblast pracovního práva je poměrně častým předmětem poskytování právních služeb poptávaných především obchodními společnostmi, družstvy a veřejnoprávními subjekty v roli zaměstnavatelů. V souvislosti s pracovně-právními vztahy poskytujeme nejčastěji konzultace, právní stanoviska, zhotovujeme komplexní smluvní dokumentaci, přebíráme zastoupení v soudních sporech, ale též připravujeme vnitropodnikové normy, kolektivní smlouvy či aktivně se podílíme na řešení kolektivních sporů.

Oblast pracovního práva není možné ze strany zaměstnavatelů podcenit. Český právní řád zná řadu ochranných prvků zaměstnanců, které jsou obsaženy v zákoníku práce, jakož i v zákoně o inspekci práce či zákoně o zaměstnanosti. Zmiňované právní předpisy obsahují poměrně přísné sankce za pochybení zaměstnavatelů. Těmto lze proto doporučit striktní dodržování pracovně-právních předpisů.

Oblast pracovního práva je poměrně častým předmětem poskytování právních služeb poptávaných především obchodními společnostmi, družstvy a veřejnoprávními subjekty v roli zaměstnavatelů. V souvislosti s pracovně-právními vztahy poskytujeme nejčastěji konzultace, právní stanoviska, zhotovujeme komplexní smluvní dokumentaci, přebíráme zastoupení v soudních sporech, ale též připravujeme vnitropodnikové normy, kolektivní smlouvy či aktivně se podílíme na řešení kolektivních sporů.

Oblast pracovního práva není možné ze strany zaměstnavatelů podcenit. Český právní řád zná řadu ochranných prvků zaměstnanců, které jsou obsaženy v zákoníku práce, jakož i v zákoně o inspekci práce či zákoně o zaměstnanosti. Zmiňované právní předpisy obsahují poměrně přísné sankce za pochybení zaměstnavatelů. Těmto lze proto doporučit striktní dodržování pracovně-právních předpisů.

V rámci pracovního práva nejčastěji poskytujeme následující právní služby:

 • zpracování kompletní pracovněprávní dokumentace na míru klientovi (pracovní řád, pracovní smlouva a dohody o pracích mimo pracovní poměr, kvalifikační dohoda, dohoda o srážkách ze mzdy, úkony směřující ke skončení pracovního poměru aj.)
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech vzniku, změn a zániku pracovního poměru;
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech vzniku, změny a zániku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech obsahu pracovního poměru [nárok na dovolenou, pracovní podmínky, BOZP, mzdové (platové) podmínky, náhrada mzdy];
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech odpovědnosti za škodu;
 • poradenství v oblasti kolektivního pracovního práva;
 • zprostředkování smíru v rámci kolektivního vyjednávání;
 • příprava a uzavírání kolektivních smluv (vyššího i nižšího stupně);
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace v kolektivních pracovněprávních sporech;
 • zpracování komplexní dokumentace pro účely agenturního zaměstnávání;
 • zastupování ve správním řízení vedeném úřady práce či státním úřadem inspekce práce;
 • zastupování v soudních sporech

 

 • zpracování kompletní pracovněprávní dokumentace na míru klientovi (pracovní řád, pracovní smlouva a dohody o pracích mimo pracovní poměr, kvalifikační dohoda, dohoda o srážkách ze mzdy, úkony směřující ke skončení pracovního poměru aj.)
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech vzniku, změn a zániku pracovního poměru;
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech vzniku, změny a zániku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech obsahu pracovního poměru [nárok na dovolenou, pracovní podmínky, BOZP, mzdové (platové) podmínky, náhrada mzdy];
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace ve věcech odpovědnosti za škodu;
 • poradenství v oblasti kolektivního pracovního práva;
 • zprostředkování smíru v rámci kolektivního vyjednávání;
 • příprava a uzavírání kolektivních smluv (vyššího i nižšího stupně);
 • zastupování, vyhotovování písemností a konzultace v kolektivních pracovněprávních sporech;
 • zpracování komplexní dokumentace pro účely agenturního zaměstnávání;
 • zastupování ve správním řízení vedeném úřady práce či státním úřadem inspekce práce;
 • zastupování v soudních sporech

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy