SLUŽBY

Insolvenční právo 

Mimo jiné se zabýváme rovněž úpadkovým právem. Máme bohaté zkušenosti jak se zastupováním insolvenčních správců, jímž účinně pomáháme při správě majetkové podstaty úpadců, tak i s právní podporou podniků v úpadku, které se připravují na vstup do insolvenčního řízení a následné reorganizace či konkursu.

Jsme připraveni převzít zastoupení insolvenčních správců pro poskytnutí komplexních služeb souvisejících se správou úpadcovy majetkové podstaty. Při své činnosti jsme rovněž nápomocní při hledání investorů, kteří by měli zájem o odkup podniku dlužníka.

Mimo jiné se zabýváme rovněž úpadkovým právem. Máme bohaté zkušenosti jak se zastupováním insolvenčních správců, jímž účinně pomáháme při správě majetkové podstaty úpadců, tak i s právní podporou podniků v úpadku, které se připravují na vstup do insolvenčního řízení a následné reorganizace či konkursu.

Jsme připraveni převzít zastoupení insolvenčních správců pro poskytnutí komplexních služeb souvisejících se správou úpadcovy majetkové podstaty. Při své činnosti jsme rovněž nápomocní při hledání investorů, kteří by měli zájem o odkup podniku dlužníka.

V této oblasti jsme schopni pro Vás zejména zabezpečit následující:

 • konzultační činnost nad možnostmi řešení tíživé situace osob a východiska, která poskytuje úpadkové právo (např. oddlužení);
 • přípravu návrhů dlužníka či věřitele na prohlášení úpadku dlužníka;
 • přihlášení pohledávek do insolventního řízení či konkurzu;
 • zastoupení v incidenčním soudním sporu o určení pravosti či výše pohledávky;
 • zastoupení v jiných soudních sporech souvisejících s insolvenčním řízením;
 • přípravu a realizaci prodeje podniku v konkurzním řízení;
 • úpadcům pomáháme připravit společnost na vstup do insolvenčního řízení a následné reorganizace či konkursu (realizace právního auditu, analýza důvodů úpadku, příprava insolvenčního návrhu a zastoupení v řízení o něm).
 • konzultační činnost nad možnostmi řešení tíživé situace osob a východiska, která poskytuje úpadkové právo (např. oddlužení);
 • přípravu návrhů dlužníka či věřitele na prohlášení úpadku dlužníka;
 • přihlášení pohledávek do insolventního řízení či konkurzu;
 • zastoupení v incidenčním soudním sporu o určení pravosti či výše pohledávky;
 • zastoupení v jiných soudních sporech souvisejících s insolvenčním řízením;
 • přípravu a realizaci prodeje podniku v konkurzním řízení;
 • úpadcům pomáháme připravit společnost na vstup do insolvenčního řízení a následné reorganizace či konkursu (realizace právního auditu, analýza důvodů úpadku, příprava insolvenčního návrhu a zastoupení v řízení o něm).

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy