SLUŽBY

Mezinárodní obchod

Advokáti naší kanceláře mají bohaté zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodního styku, který je pro většinu našich klientů každodenní rutinou. Naše zkušenosti však zahrnují nejen zastupování při běžné dodávce zboží do zahraničí, ale též vyjednávání obchodních podmínek, přípravu právní dokumentace a návrhů financování dodávky složitých technologických zařízení včetně jejich přepravy a zprovoznění v zahraničí či subdodávky pro výstavbu investičních celků.

V souvislosti s mezinárodním obchodním stykem naše kancelář zaštiťovala mimo jiné dodávku nádrží na ropné produkty a drenážního systému pro rafinerii v Srbsku, dodávku drtičky a třídičky suti a kameniva pro odběratele se sídlem v Iráku, subdodávku armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu, subdodávku potrubí pro výstavbu elektrárny v Rumunsku a další.

Advokáti naší kanceláře mají bohaté zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodního styku, který je pro většinu našich klientů každodenní rutinou. Naše zkušenosti však zahrnují nejen zastupování při běžné dodávce zboží do zahraničí, ale též vyjednávání obchodních podmínek, přípravu právní dokumentace a návrhů financování dodávky složitých technologických zařízení včetně jejich přepravy a zprovoznění v zahraničí či subdodávky pro výstavbu investičních celků.

V souvislosti s mezinárodním obchodním stykem naše kancelář zaštiťovala mimo jiné dodávku nádrží na ropné produkty a drenážního systému pro rafinerii v Srbsku, dodávku drtičky a třídičky suti a kameniva pro odběratele se sídlem v Iráku, subdodávku armatur pro výstavbu elektrárny v Pákistánu, subdodávku potrubí pro výstavbu elektrárny v Rumunsku a další.

V souvislosti s mezinárodním obchodním stykem Vám advokáti naší kanceláře mohou nabídnout především:

 • aktivní účast při sjednávání kontraktu včetně obchodních a právních podmínek transakce;
 • přípravu a revize smluvní dokumentace na přeshraniční dodávku zboží či technologických zařízení (nejčastěji kupní smlouvy a smlouvy o dílo), to vše dle požadavků kladených na smluvní dokumentaci českým právním řádem, mezinárodním právem, jakož i evropským komunitárním právem;
 • návrh řešení, přípravu a revize smluvní dokumentace pokud se týče financování přeshraniční dodávky zboží (smlouvy o úvěru, smlouvy o akreditivu, bankovní záruky, factoring);
 • přípravu a revize smluvní dokumentace ve vztahu k přepravě předmětu dodávky;
 • zastupování v soudním či rozhodčím řízení v souvislosti se spory vzniklými z mezinárodního obchodního styku;
 • asistenci v soudním či rozhodčím řízení v souvislosti se spory vzniklými z mezinárodního obchodního styku se sudištěm mimo území České republiky, kdy zastoupením klienta pověříme spolupracujícího advokáta se sídlem na území státu, v němž řízení probíhá.
 • aktivní účast při sjednávání kontraktu včetně obchodních a právních podmínek transakce;
 • přípravu a revize smluvní dokumentace na přeshraniční dodávku zboží či technologických zařízení (nejčastěji kupní smlouvy a smlouvy o dílo), to vše dle požadavků kladených na smluvní dokumentaci českým právním řádem, mezinárodním právem, jakož i evropským komunitárním právem;
 • návrh řešení, přípravu a revize smluvní dokumentace pokud se týče financování přeshraniční dodávky zboží (smlouvy o úvěru, smlouvy o akreditivu, bankovní záruky, factoring);
 • přípravu a revize smluvní dokumentace ve vztahu k přepravě předmětu dodávky;
 • zastupování v soudním či rozhodčím řízení v souvislosti se spory vzniklými z mezinárodního obchodního styku;
 • asistenci v soudním či rozhodčím řízení v souvislosti se spory vzniklými z mezinárodního obchodního styku se sudištěm mimo území České republiky, kdy zastoupením klienta pověříme spolupracujícího advokáta se sídlem na území státu, v němž řízení probíhá.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy