SLUŽBY

Trestní právo a právo správní

V oblasti trestního práva přebíráme zastoupení zejména ve věcech majetkové a hospodářské trestné činnosti, neboť naše zaměření a specializace se ubírá především směrem obchodního a korporátního práva. Nezbytným doplňkem této činnosti je pak zastupování klientů v situacích, kdy se stanou ať již oběťmi či podezřelými ze spáchání trestného činu majetkové či hospodářské povahy (trestný čin podvodu, dotačního či pojistného podvodu, trestné činy daňové, poplatkové a devizové aj.).

Co se týče správního řízení, zastupujeme klienty před orgány státní správy v případech, kdy jako žadatelé jsou účastníky správního řízení nebo kdy se stanou obviněnými z přestupku. Nejčastěji se jedná o řízení před oblastními inspektoráty práce, finančními úřady, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Českým telekomunikačním úřadem, Státním úřadem pro kontrolu léčiv, Českou obchodní inspekcí a dalšími.

V oblasti trestního práva přebíráme zastoupení zejména ve věcech majetkové a hospodářské trestné činnosti, neboť naše zaměření a specializace se ubírá především směrem obchodního a korporátního práva. Nezbytným doplňkem této činnosti je pak zastupování klientů v situacích, kdy se stanou ať již oběťmi či podezřelými ze spáchání trestného činu majetkové či hospodářské povahy (trestný čin podvodu, dotačního či pojistného podvodu, trestné činy daňové, poplatkové a devizové aj.).

Co se týče správního řízení, zastupujeme klienty před orgány státní správy v případech, kdy jako žadatelé jsou účastníky správního řízení nebo kdy se stanou obviněnými z přestupku. Nejčastěji se jedná o řízení před oblastními inspektoráty práce, finančními úřady, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Českým telekomunikačním úřadem, Státním úřadem pro kontrolu léčiv, Českou obchodní inspekcí a dalšími.

Naše kancelář Vám v této oblasti může nabídnout:

  • přípravu a podání trestního oznámení ve Vašem zastoupení, jakož i zastoupení v průběhu celého trestního řízení jako osoby poškozené;
  • poskytneme Vám komplexní právní zastoupení včetně zastoupení u hlavního líčení v případě, kdy se nacházíte v pozici obviněného či obžalovaného z trestné činnosti;
  • převezmeme Vaše zastoupení rovněž ve věcech správních deliktů, přestupků a jiných řízení před orgány státní správy.
  • přípravu a podání trestního oznámení ve Vašem zastoupení, jakož i zastoupení v průběhu celého trestního řízení jako osoby poškozené;
  • poskytneme Vám komplexní právní zastoupení včetně zastoupení u hlavního líčení v případě, kdy se nacházíte v pozici obviněného či obžalovaného z trestné činnosti;
  • převezmeme Vaše zastoupení rovněž ve věcech správních deliktů, přestupků a jiných řízení před orgány státní správy.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy