SLUŽBY

Korporátní právo

Korporátní právo je nedílnou součástí právních služeb poskytovaných naší kanceláří v rámci obchodního práva. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby při zakládání obchodních společností, navyšování či snižování jejich základního kapitálu, při jejich změnách, restrukturalizacích či likvidacích, jakož i při správě a vedení obchodních společností.

Máme rovněž zkušenosti v oblasti koncernového práva, které je možné zužitkovat při uzavírání smluv mezi koncernovými společnostmi nebo v souvislosti s vypracováváním zpráv o vztazích mezi propojenými osobami.

Korporátní právo je nedílnou součástí právních služeb poskytovaných naší kanceláří v rámci obchodního práva. Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby při zakládání obchodních společností, navyšování či snižování jejich základního kapitálu, při jejich změnách, restrukturalizacích či likvidacích, jakož i při správě a vedení obchodních společností.

Máme rovněž zkušenosti v oblasti koncernového práva, které je možné zužitkovat při uzavírání smluv mezi koncernovými společnostmi nebo v souvislosti s vypracováváním zpráv o vztazích mezi propojenými osobami.

V oblasti korporátního práva se proto nejčastěji zabýváme:

 • zakládáním obchodních společností a družstev bez rozdílu právní formy;
 • změnami formy podnikání z fyzické osoby na osobu právnickou včetně případného prodeje podniku;
 • přeměnami obchodních společností (fúze, rozdělování, transformace);
 • vztahy mateřských a dceřiných společností včetně koncernového práva;
 • korporátními vztahy uvnitř společnosti (právní vztahy mezi společníky či akcionáři);
 • přípravou či revizí zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, výročních zpráv a ovládacích smluv;
 • přípravou a revizemi smluv o výkonu funkce, manažerských smluv včetně řešení právních vztahů managementu a společností;
 • zajištěním konání průběhu valných hromad obchodních společností včetně zastoupení klientů na valných hromadách;
 • komplexními právními službami v souvislosti s navyšováním či snižováním základního kapitálu obchodních společností;
 • přípravou právní dokumentace, právním zastoupením a depozitní úschovou v souvislosti s převody obchodních podílů a prodejem akcií;
 • právním poradenstvím při likvidaci obchodních společností či v souvislosti s insolvenčním řízením.
 • zakládáním obchodních společností a družstev bez rozdílu právní formy;
 • změnami formy podnikání z fyzické osoby na osobu právnickou včetně případného prodeje podniku;
 • přeměnami obchodních společností (fúze, rozdělování, transformace);
 • vztahy mateřských a dceřiných společností včetně koncernového práva;
 • korporátními vztahy uvnitř společnosti (právní vztahy mezi společníky či akcionáři);
 • přípravou či revizí zpráv o vztazích mezi propojenými osobami, výročních zpráv a ovládacích smluv;
 • přípravou a revizemi smluv o výkonu funkce, manažerských smluv včetně řešení právních vztahů managementu a společností;
 • zajištěním konání průběhu valných hromad obchodních společností včetně zastoupení klientů na valných hromadách;
 • komplexními právními službami v souvislosti s navyšováním či snižováním základního kapitálu obchodních společností;
 • přípravou právní dokumentace, právním zastoupením a depozitní úschovou v souvislosti s převody obchodních podílů a prodejem akcií;
 • právním poradenstvím při likvidaci obchodních společností či v souvislosti s insolvenčním řízením.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 553 717 132
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy