SLUŽBY

Občanské právo

Občanské právo považujeme za základní odvětví civilního práva. V souvislosti s občanskoprávními vztahy poskytujeme právní služby nejčastěji fyzickým, ale též právnickým osobám.

Předmětem jsou převážně právní vztahy k nemovitostem, rodinně-právní vztahy – pokud jde o společné jmění manželů, smluvní vztahy mezi fyzickými osobami – nepodnikateli navzájem či mezi fyzickou osobou – nepodnikatelem na straně jedné a podnikatelem na straně druhé, ale též otázky ochrany osobnosti, ochrany spotřebitele či odpovědnosti za škodu.

Občanské právo považujeme za základní odvětví civilního práva. V souvislosti s občanskoprávními vztahy poskytujeme právní služby nejčastěji fyzickým, ale též právnickým osobám.

Předmětem jsou převážně právní vztahy k nemovitostem, rodinně-právní vztahy – pokud jde o společné jmění manželů, smluvní vztahy mezi fyzickými osobami – nepodnikateli navzájem či mezi fyzickou osobou – nepodnikatelem na straně jedné a podnikatelem na straně druhé, ale též otázky ochrany osobnosti, ochrany spotřebitele či odpovědnosti za škodu.

Naše kancelář poskytuje v oblasti občanského práva zejména následující právní služby:

 • převody nemovitostí včetně zastupování před katastrálními úřady a depozitní úschovy peněžních prostředků (komplexní realizace převodů nemovitostí);
 • sepis listin a poradenství týkající se zástavního práva, zadržovacího práva a věcných břemen;
 • právní zastoupení v souvislosti s ochranou vlastnického práva;
 • sepis listin a poradenství týkající se vlastnictví bytů a nájemních vztahů;
 • právní úprava spoluvlastnických vztahů (založení, změny, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví);
 • právní úprava společného jmění manželů (změny a vypořádání společného jmění manželů);
 • právní vztahy týkající se odpovědnosti za škodu;

 • právní vztahy týkající se odpovědnosti za bezdůvodné obohacení;
 • sepis listin – jednostranných, dvoustranných a vícestranných právních jednání, na jejichž základě dochází ke vzniku, změně či zániku závazkových právních vztahů;
 • sepis listin v souvislosti s ochranou osobnosti;
 • právní zastoupení v oblasti ochrany spotřebitele;
 • příprava spotřebitelských smluv a řešení otázek s těmito spojených;
 • uplatnění neplatnosti, odporovatelnosti, práva na odstoupení od smlouvy a jiných vad právních jednání;
 • vedení soudních sporů týkajících se občanskoprávních věcí

 

 • převody nemovitostí včetně zastupování před katastrálními úřady a depozitní úschovy peněžních prostředků (komplexní realizace převodů nemovitostí);
 • sepis listin a poradenství týkající se zástavního práva, zadržovacího práva a věcných břemen;
 • právní zastoupení v souvislosti s ochranou vlastnického práva;
 • sepis listin a poradenství týkající se vlastnictví bytů a nájemních vztahů;
 • právní úprava spoluvlastnických vztahů (založení, změny, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví);
 • právní úprava společného jmění manželů (změny a vypořádání společného jmění manželů);
 • právní vztahy týkající se odpovědnosti za škodu;

 • právní vztahy týkající se odpovědnosti za bezdůvodné obohacení;

 • sepis listin – jednostranných, dvoustranných a vícestranných právních jednání, na jejichž základě dochází ke vzniku, změně či zániku závazkových právních vztahů;

 • sepis listin v souvislosti s ochranou osobnosti;

 • právní zastoupení v oblasti ochrany spotřebitele;

 • příprava spotřebitelských smluv a řešení otázek s těmito spojených;

 • uplatnění neplatnosti, odporovatelnosti, práva na odstoupení od smlouvy a jiných vad právních jednání;

 • vedení soudních sporů týkajících se občanskoprávních věcí

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy