SLUŽBY

Akvizice a fúze

Našimi klienty jsou také velké nadnárodní společnosti, s jejichž činností souvisí rovněž požadavky na poskytování právního servisu v oblasti fúzí a akvizic. S ohledem k této skutečnosti máme mnoho zkušeností v oblasti spojování podniků, přeměn obchodních společností a akvizic. Naše právní služby v této oblasti zahrnují především právní zaštítění nabytí a převodů akcií či podílů včetně depozitní úschovy peněžních prostředků či cenných papírů.

V souvislosti s přeměnami obchodních společností poskytujeme našim klientům především následující právní služby:

 • právní prověrky předmětu akvizice (právní due diligence) včetně závěrečného reportu o zjištěných skutečnostech. Zpráva due diligence obsahuje soubor informací o právních aspektech aktiv a pasiv obchodních společností, dále podrobné informace o jednotlivých závazkových právních vztazích, jimiž je skupovaná obchodní společnost vázána, pracovněprávních vztazích, souhrnu vedených soudních sporů včetně právních a faktických rizik souvisejících s vedením soudních sporů (prognóza výsledku soudních sporů a faktické vymahatelnosti nároků);
 • příprava či revize komplexní smluvní dokumentace týkající se převodů podniků (smlouvy o převodu obchodních podílů, smlouvy o prodeji akcií, smlouvy o prodeji podniku);
 • příprava či revize komplexní smluvní dokumentace v souvislosti se zajištěním financování akvizic včetně zajišťovacích smluvních instrumentů;
 • účast při jednáních o prodeji podniku, převodu obchodních podílů či prodeji akcií a aktivní působení směřující k dohodě o obsahu smluvní dokumentace ošetřující transakci, to vše v souladu se zájmy klienta a tak, aby obsah dokumentace byl pro smluvního partnera akceptovatelný;
 • právní zaštítění restrukturalizace nabyté obchodní společnosti včetně vypořádání proběhlé transakce – akvizice;
 • komplexní právní servis související s akvizicí v oblasti veřejného práva, zejména z hlediska ochrany hospodářské soutěže a jiných veřejnoprávních regulátorů (zajištění veřejnoprávních požadavků na akvizice);
 • zastupování klientů při zápisech do obchodního rejstříku v souvislosti s  realizovanými fúzemi či akvizicemi;
 • na straně druhé je to příprava společnosti na její prodej třetí osobě včetně zajištění příležitosti prodeje podniku či společnosti.
 • právní prověrky předmětu akvizice (právní due diligence) včetně závěrečného reportu o zjištěných skutečnostech. Zpráva due diligence obsahuje soubor informací o právních aspektech aktiv a pasiv obchodních společností, dále podrobné informace o jednotlivých závazkových právních vztazích, jimiž je skupovaná obchodní společnost vázána, pracovněprávních vztazích, souhrnu vedených soudních sporů včetně právních a faktických rizik souvisejících s vedením soudních sporů (prognóza výsledku soudních sporů a faktické vymahatelnosti nároků);
 • příprava či revize komplexní smluvní dokumentace týkající se převodů podniků (smlouvy o převodu obchodních podílů, smlouvy o prodeji akcií, smlouvy o prodeji podniku);
 • příprava či revize komplexní smluvní dokumentace v souvislosti se zajištěním financování akvizic včetně zajišťovacích smluvních instrumentů;
 • účast při jednáních o prodeji podniku, převodu obchodních podílů či prodeji akcií a aktivní působení směřující k dohodě o obsahu smluvní dokumentace ošetřující transakci, to vše v souladu se zájmy klienta a tak, aby obsah dokumentace byl pro smluvního partnera akceptovatelný;
 • právní zaštítění restrukturalizace nabyté obchodní společnosti včetně vypořádání proběhlé transakce – akvizice;
 • komplexní právní servis související s akvizicí v oblasti veřejného práva, zejména z hlediska ochrany hospodářské soutěže a jiných veřejnoprávních regulátorů (zajištění veřejnoprávních požadavků na akvizice);
 • zastupování klientů při zápisech do obchodního rejstříku v souvislosti s  realizovanými fúzemi či akvizicemi;
 • na straně druhé je to příprava společnosti na její prodej třetí osobě včetně zajištění příležitosti prodeje podniku či společnosti.

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy