USŁUGI

Prawo pracy

Obszar prawa pracy jest stosunkowo częstym zakresem świadczonych usług prawnych, które pozostają przedmiotem zainteresowania spółek handlowych, spółdzielni i podmiotów prawa publicznego jako pracodawców. W związku z prawnym charakterem stosunków pracy najczęściej udzielamy konsultacji, przygotowujemy stanowiska prawne, kompletną dokumentację umów, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym, a także przygotowujemy wewnętrzne zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach, układy zbiorowe i aktywnie uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Z perspektywy pracodawcy nie można lekceważyć prawa pracy. W czeskim porządku prawnym znajduje się wiele praw przysługujących pracownikom, które znajdują się w kodeksie pracy, a także Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (czes. Zákon o inspekci práce)  i Ustawy o Ochronie Zatrudnienia (czes. Zákon o zaměstnanosti). Obie ustawy zakładają potencjalnie wysokie sankcje za uchybienia ze strony pracodawców. W związku z tym należy im zalecić dokładne przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy.

Obszar prawa pracy jest stosunkowo częstym zakresem świadczonych usług prawnych, które pozostają przedmiotem zainteresowania spółek handlowych, spółdzielni i podmiotów prawa publicznego jako pracodawców. W związku z prawnym charakterem stosunków pracy najczęściej udzielamy konsultacji, przygotowujemy stanowiska prawne, kompletną dokumentację umów, reprezentujemy strony w postępowaniu sądowym, a także przygotowujemy wewnętrzne zasady obowiązujące w przedsiębiorstwach, układy zbiorowe i aktywnie uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Z perspektywy pracodawcy nie można lekceważyć prawa pracy. W czeskim porządku prawnym znajduje się wiele praw przysługujących pracownikom, które znajdują się w kodeksie pracy, a także Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (czes. Zákon o inspekci práce)  i Ustawy o Ochronie Zatrudnienia (czes. Zákon o zaměstnanosti). Obie ustawy zakładają potencjalnie wysokie sankcje za uchybienia ze strony pracodawców. W związku z tym należy im zalecić dokładne przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy.

W ramach stosunków prawa pracy najczęściej świadczymy następującą pomoc prawną:

 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w związku z nawiązaniem, zmianą i ukończeniem stosunku pracy;
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w związku z nawiązaniem, zmianą i ukończeniem stosunku pracy wykonywanego na podstawie innych umów niż umowa o pracę;
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w zakresie charakteru stosunku pracy [prawo do urlopu, warunki pracy, BHP, warunki płacowe, regulacja należności];
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w zakresie odpowiedzialności za powstanie szkody;
 • porady z zakresu układów zbiorowych;
 • dążenie do pojednania stron w ramach sporu zbiorowego;
 • przygotowanie i zawieranie układów zbiorowych (wyższego, jak i niższego stopnia);
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w zakresie sporów zbiorowych;
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji w celu zatrudnienia za pośrednictwem agencji;
 • reprezentację w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez urzędy pracy lub Państwową Inspekcję Pracy;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym.
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w związku z nawiązaniem, zmianą i ukończeniem stosunku pracy;
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w związku z nawiązaniem, zmianą i ukończeniem stosunku pracy wykonywanego na podstawie innych umów niż umowa o pracę;
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w zakresie charakteru stosunku pracy [prawo do urlopu, warunki pracy, BHP, warunki płacowe, regulacja należności];
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w zakresie odpowiedzialności za powstanie szkody;
 • porady z zakresu układów zbiorowych;
 • dążenie do pojednania stron w ramach sporu zbiorowego;
 • przygotowanie i zawieranie układów zbiorowych (wyższego, jak i niższego stopnia);
 • reprezentację, przygotowanie dokumentów i konsultacje w zakresie sporów zbiorowych;
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji w celu zatrudnienia za pośrednictwem agencji;
 • reprezentację w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez urzędy pracy lub Państwową Inspekcję Pracy;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.