USŁUGI

Windykacja należności

W związku z roszczeniami wynikającymi z zobowiązań prowadzimy ewidencję wszystkich należności dla każdego z klientów, a także w zakresie reprezentowania klienta dążymy do uzyskania tytułu egzekucyjnego (nakazu zapłaty, nakazu zapłaty na podstawie weksla, orzeczenia sądowego, rozstrzygnięcia przez wyrok sądu polubownego), następnie przekazujemy sprawę do postępowania wykonawczego. W ramach windykacji należności najbardziej istotnym czynnikiem jest czas. Jesteśmy w pełni świadomi jego znaczenia.

W związku z windykowaniem należności oferujemy szeroką gamę form współpracy z klientami o większym portfelu należności. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce “Ceny usług prawnych”. Windykowanie należności odbywa się w ten sposób, że klient przekazuje nam katalog swoich roszczeń, które zostaną jak najszybciej opracowane, zewidencjonowane i zgłoszone w odpowiednim sądzie powszechnym lub arbitrażowym w zależności od jego właściwości miejscowej i rzeczowej. Klient będzie systematycznie otrzymywać informacje na temat stanu postępowania. Niezwłocznie po zasądzeniu należności w postępowaniu rozpoznawczym, gdy nie zostanie ona uregulowana dobrowolnie, przystąpimy do egzekucji zobowiązania.

W związku z roszczeniami wynikającymi z zobowiązań prowadzimy ewidencję wszystkich należności dla każdego z klientów, a także w zakresie reprezentowania klienta dążymy do uzyskania tytułu egzekucyjnego (nakazu zapłaty, nakazu zapłaty na podstawie weksla, orzeczenia sądowego, rozstrzygnięcia przez wyrok sądu polubownego), następnie przekazujemy sprawę do postępowania wykonawczego. W ramach windykacji należności najbardziej istotnym czynnikiem jest czas. Jesteśmy w pełni świadomi jego znaczenia.

W związku z windykowaniem należności oferujemy szeroką gamę form współpracy z klientami o większym portfelu należności. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce “Ceny usług prawnych”. Windykowanie należności odbywa się w ten sposób, że klient przekazuje nam katalog swoich roszczeń, które zostaną jak najszybciej opracowane, zewidencjonowane i zgłoszone w odpowiednim sądzie powszechnym lub arbitrażowym w zależności od jego właściwości miejscowej i rzeczowej. Klient będzie systematycznie otrzymywać informacje na temat stanu postępowania. Niezwłocznie po zasądzeniu należności w postępowaniu rozpoznawczym, gdy nie zostanie ona uregulowana dobrowolnie, przystąpimy do egzekucji zobowiązania.

W ramach świadczenia usług stałym klientom dążymy nie tylko do efektywnej egzekucji należności, ale podczas uszczegółowienia i systematycznej aktualizacji dokumentacji prawno-handlowej konkretyzujemy również dokumentację umów i ogólnych warunków umów w odniesieniu do nowoczesnych tendencji w obszarze windykacji należności.

W ramach windykacji należności świadczymy naszym klientom przede wszystkim następujący zakres usług prawnych:

 • windykację należności w postępowaniu rozpoznawczym;
 • windykację należności na podstawie weksla;
 • windykację należności w ramach postępowania mediacyjnego (arbitrażowego);
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kompleksowy zarząd i egzekucję należności naszych klientów;
 • optymalizację dokumentacji prawno-handlowej klientów w celu efektywnej windykacji należności.
 • windykację należności w postępowaniu rozpoznawczym;
 • windykację należności na podstawie weksla;
 • windykację należności w ramach postępowania mediacyjnego (arbitrażowego);
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym;
 • kompleksowy zarząd i egzekucję należności naszych klientów;
 • optymalizację dokumentacji prawno-handlowej klientów w celu efektywnej windykacji należności.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.