USŁUGI

Prawo karne i prawo administracyjne

W dziedzinie prawa karnego przejmujemy zastępstwo, w szczególności w sprawach działalności przestępczej o charakterze majątkowym i gospodarczym, ponieważ skupiamy się i specjalizujemy przede wszystkim w prawie handlowym i korporacyjnym. Niezbędnym uzupełnieniem tej działalności jest zastępowanie klientów w sytuacjach, w których są ofiarami lub podejrzanymi o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym lub gospodarczym (przestępstwo oszustwa, oszustwa dotacyjnego lub ubezpieczeniowego, przestępstwa podatkowe, związane z opłatami, dewizowe itp.).

Jeżeli chodzi o postępowania administracyjne, reprezentujemy klientów przed organami administracji państwowej w przypadkach, gdy jako wnioskodawcy są oni stronami postępowania administracyjnego lub zostaną oskarżeni o popełnienie wykroczenia. Najczęściej są to postępowania przed regionalnymi inspektoratami pracy, urzędami skarbowymi, Urzędem Ochrony Konkurencji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Czeskim Urzędem Telekomunikacyjnym, Państwowym Urzędem Kontroli Leków, Czeską Inspekcją Handlową i innymi.

W dziedzinie prawa karnego przejmujemy zastępstwo, w szczególności w sprawach działalności przestępczej o charakterze majątkowym i gospodarczym, ponieważ skupiamy się i specjalizujemy przede wszystkim w prawie handlowym i korporacyjnym. Niezbędnym uzupełnieniem tej działalności jest zastępowanie klientów w sytuacjach, w których są ofiarami lub podejrzanymi o popełnienie przestępstwa o charakterze majątkowym lub gospodarczym (przestępstwo oszustwa, oszustwa dotacyjnego lub ubezpieczeniowego, przestępstwa podatkowe, związane z opłatami, dewizowe itp.).

Jeżeli chodzi o postępowania administracyjne, reprezentujemy klientów przed organami administracji państwowej w przypadkach, gdy jako wnioskodawcy są oni stronami postępowania administracyjnego lub zostaną oskarżeni o popełnienie wykroczenia. Najczęściej są to postępowania przed regionalnymi inspektoratami pracy, urzędami skarbowymi, Urzędem Ochrony Konkurencji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Czeskim Urzędem Telekomunikacyjnym, Państwowym Urzędem Kontroli Leków, Czeską Inspekcją Handlową i innymi.

Nasza kancelaria może w tym zakresie zaoferować Państwu:

  • złożymy w Państwa imieniu prywatny akt oskarżenia i będziemy Was reprezentować w postępowaniu karnym;
  • będziemy Państwa reprezentować zarówno, gdy znajdziecie się w pozycji pokrzywdzonego, jak i oskarżonego o popełnienie przestępstwa;
  • będziemy Państwa reprezentować w sprawach o popełnienie deliktów administracyjnych, wykroczeń i w innych postępowaniach przed organami administracji państwowej.
  • złożymy w Państwa imieniu prywatny akt oskarżenia i będziemy Was reprezentować w postępowaniu karnym;
  • będziemy Państwa reprezentować zarówno, gdy znajdziecie się w pozycji pokrzywdzonego, jak i oskarżonego o popełnienie przestępstwa;
  • będziemy Państwa reprezentować w sprawach o popełnienie deliktów administracyjnych, wykroczeń i w innych postępowaniach przed organami administracji państwowej

 

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.