USŁUGI

Prawo handlowe

Nasza kancelaria adwokacka koncentruje się przede wszystkim na poradach prawnych udzielanych przedsiębiorcom. Pragniemy budować długotrwałą i stabilną współpracę z klientami, którym świadczymy kompleksową pomoc prawną w ramach ich codziennej działalności.

W następstwie długotrwałej współpracy z klientami budujemy szeroką perspektywę działalności gospodarczej klienta, ich stosunków, relacji wewnętrznych, jak i stosunków zewnętrznych. Efektem naszej działalności jest możliwość przedstawienia danego problemu prawnego również w perspektywie gospodarczej i handlowej, dzięki czemu jesteśmy zdolni zaoferować klientom rozwiązania, które całkowicie odpowiadają ich polityce handlowej.

Nasza kancelaria adwokacka koncentruje się przede wszystkim na poradach prawnych udzielanych przedsiębiorcom. Pragniemy budować długotrwałą i stabilną współpracę z klientami, którym świadczymy kompleksową pomoc prawną w ramach ich codziennej działalności.

W następstwie długotrwałej współpracy z klientami budujemy szeroką perspektywę działalności gospodarczej klienta, ich stosunków, relacji wewnętrznych, jak i stosunków zewnętrznych. Efektem naszej działalności jest możliwość przedstawienia danego problemu prawnego również w perspektywie gospodarczej i handlowej, dzięki czemu jesteśmy zdolni zaoferować klientom rozwiązania, które całkowicie odpowiadają ich polityce handlowej.

Całą dokumentację przygotowujemy z maksymalnym naciskiem na uprzednią jej weryfikację w celu uniknięcia postępowania sądowego oraz dochowanie przejrzystości  w przypadku ewentualnego sporu sądowego. Wszystkim podmiotom gospodarczym, które reprezentujemy (m.in. spółki handlowe, spółdzielnie), gwarantujemy prowadzenie działalności gospodarczej w zgodzie z prawem.

Naszym partnerom gospodarczym udzielamy w ramach ich codziennej działalności najczęściej pomocy w następujących obszarach prawa handlowego:

 • prawo firmowe;
 • konkurencja gospodarcza (prawo antytrustowe; nieuczciwa konkurencja);
 • prawo korporacyjne (zakładanie spółek handlowych i spółdzielni, ich przekształcenia – fuzje, transformacja, podział, przenoszenie praw na wspólnika lub inną spółkę, podnoszenie i obniżanie kapitału zakładowego spółek handlowych, przenoszenie udziałów, transfer akcji, sprzedaż i kupno przedsiębiorstw);
 • analiza prawna przejęć wraz z prawnym raportem due diligience;
 • tworzenie i likwidacja spółek handlowych i spółdzielni;
 • zobowiązania wynikające z umów (ogólne warunki umów, umowy ramowe, umowy kupna, umowy o dzieło, umowy leasingowe, umowy kredytowe, umowy przewozowe itd.);
 • windykacja należności;
 • tworzenie i aktualizowanie standardowej dokumentacji prawnej klienta (umowy wzorcowe, ogólne warunki umowy itp.) w zgodzie z czeskimi i europejskimi regulacjami prawnymi;
 • międzynarodowe stosunki handlowe z tytułu zobowiązań umownych;
 • odpowiedzialność za stosunki powstałe z tytułu zobowiązań umownych – odpowiedzialność za szkodę oraz bezpodstawne wzbogacenie;
 • postępowanie sądowe związane ze stosunkami handlowymi, w tym międzynarodowymi;
 • arbitraż związany ze stosunkami handlowymi (w tym międzynarodowymi).
 • prawo firmowe;
 • konkurencja gospodarcza (prawo antytrustowe; nieuczciwa konkurencja);
 • prawo korporacyjne (zakładanie spółek handlowych i spółdzielni, ich przekształcenia – fuzje, transformacja, podział, przenoszenie praw na wspólnika lub inną spółkę, podnoszenie i obniżanie kapitału zakładowego spółek handlowych, przenoszenie udziałów, transfer akcji, sprzedaż i kupno przedsiębiorstw);
 • analiza prawna przejęć wraz z prawnym raportem due diligience;
 • tworzenie i likwidacja spółek handlowych i spółdzielni;
 • zobowiązania wynikające z umów (ogólne warunki umów, umowy ramowe, umowy kupna, umowy o dzieło, umowy leasingowe, umowy kredytowe, umowy przewozowe itd.);
 • windykacja należności;
 • tworzenie i aktualizowanie standardowej dokumentacji prawnej klienta (umowy wzorcowe, ogólne warunki umowy itp.) w zgodzie z czeskimi i europejskimi regulacjami prawnymi;
 • międzynarodowe stosunki handlowe z tytułu zobowiązań umownych;
 • odpowiedzialność za stosunki powstałe z tytułu zobowiązań umownych – odpowiedzialność za szkodę oraz bezpodstawne wzbogacenie;
 • postępowanie sądowe związane ze stosunkami handlowymi, w tym międzynarodowymi;
 • arbitraż związany ze stosunkami handlowymi (w tym międzynarodowymi).

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.