USŁUGI

Prawo cywilne

Prawo cywilne uważamy za podstawą gałąź prawa prywatnego. W sferze stosunków cywilnoprawnych świadczymy usługi prawne przede wszystkim osobom fizycznym, a także osobom prawnym.

Przedmiotem naszej działalności są stosunki prawnorzeczowe, stosunki rodzinne – dot. wspólnoty majątkowej małżonków, umowy między osobami fizycznymi – nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub między osobą fizyczną (nie prowadzącą działalności gospodarczej) i przedsiębiorcą, a także zagadnienia z zakresu ochrony dóbr osobistych, konsumenta i odpowiedzialności odszkodowawczej.
Prawo cywilne uważamy za podstawą gałąź prawa prywatnego. W sferze stosunków cywilnoprawnych świadczymy usługi prawne przede wszystkim osobom fizycznym, a także osobom prawnym.

Przedmiotem naszej działalności są stosunki prawnorzeczowe, stosunki rodzinne – dot. wspólnoty majątkowej małżonków, umowy między osobami fizycznymi – nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub między osobą fizyczną (nie prowadzącą działalności gospodarczej) i przedsiębiorcą, a także zagadnienia z zakresu ochrony dóbr osobistych, konsumenta i odpowiedzialności odszkodowawczej.

Nasza kancelaria świadczy przede wszystkim następujące usługi w obszarze prawa cywilnego:

 • przeniesienie własności do nieruchomości wraz z reprezentowaniem przez urzędami katastralnymi i przechowywanie środków pieniężnych na koncie depozytowym (kompleksowe przekształcenie statusu nieruchomości;
 • przygotowanie sprawozdań i świadczenie porad dotyczących prawa zastawu, prawa zatrzymania i ciężaru realnego;
 • reprezentację prawną w ramach ochrony prawa własności;
 • przygotowanie sprawozdań i świadczenie porad dotyczących własności nieruchomości i stosunków najmu;
 • prawną regulację stosunków współwłasności (powstanie, zmiany, zniesienia i rozwiązania kwestii współwłasności);
 • prawną regulację stosunków w ramach majątku wspólnego (zmiana i zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków);
 • stosunki prawne dotyczące odpowiedzialności za szkodę;
 • stosunki prawne dotyczące zagadnienia bezpodstawnego wzbogacenia;
 • przygotowanie dokumentów dot. czynności jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych, na podstawie których dochodzi do powstania, zmiany lub zniesienia prawnych stosunków zależności;
 • przygotowanie dokumentów dot. ochrony dóbr osobistych;
 • kroki prawne w związku z ochroną interesów konsumenta;
 • przygotowanie umów konsumenckich i rozwiązywanie zagadnień z tym związanych;
 • stwierdzanie nieważności, zaskarżania, prawa odstąpienia od umowy lub innych wad czynności prawnych;
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych dotyczących kwestii cywilnoprawnych.
 • przeniesienie własności do nieruchomości wraz z reprezentowaniem przez urzędami katastralnymi i przechowywanie środków pieniężnych na koncie depozytowym (kompleksowe przekształcenie statusu nieruchomości;
 • przygotowanie sprawozdań i świadczenie porad dotyczących prawa zastawu, prawa zatrzymania i ciężaru realnego;
 • reprezentację prawną w ramach ochrony prawa własności;
 • przygotowanie sprawozdań i świadczenie porad dotyczących własności nieruchomości i stosunków najmu;
 • prawną regulację stosunków współwłasności (powstanie, zmiany, zniesienia i rozwiązania kwestii współwłasności);
 • prawną regulację stosunków w ramach majątku wspólnego (zmiana i zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków);
 • stosunki prawne dotyczące odpowiedzialności za szkodę;
 • stosunki prawne dotyczące zagadnienia bezpodstawnego wzbogacenia;
 • przygotowanie dokumentów dot. czynności jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych, na podstawie których dochodzi do powstania, zmiany lub zniesienia prawnych stosunków zależności;
 • przygotowanie dokumentów dot. ochrony dóbr osobistych;
 • kroki prawne w związku z ochroną interesów konsumenta;
 • przygotowanie umów konsumenckich i rozwiązywanie zagadnień z tym związanych;
 • stwierdzanie nieważności, zaskarżania, prawa odstąpienia od umowy lub innych wad czynności prawnych;
 • uczestniczenie w postępowaniach sądowych dotyczących kwestii cywilnoprawnych.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.