USŁUGI

Nieruchomości i projekty deweloperskie

Nasza kancelaria adwokacka oferuje osobom prawnym (przedsiębiorcom) i osobom fizycznym kompleksową pomoc prawną w zakresie zakupu, budowy, administrowania i eksploatacji nieruchomości. Mamy bogate doświadczenie w sferze przekształcania nieruchomości, jak świadczenia usług związanych ze stosunkiem najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Nasza kancelaria realizowała również wiele znaczących projektów deweloperskich, z którymi związana jest regulacja praw własności do terenu

(zakup działek, ciężar realny lub stosunki najmu), negocjacje z organami administracji o potencjalnej zmianie planu zagospodarowania terenu, dokumentacja umów w ramach fazy przygotowawczej projektu (w celu przygotowania dokumentacji projektowej), postępowanie budowlane, dokumentacja umów w ramach fazy realizacyjnej projektu (umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy gwarancyjne i inne w zależności potrzeby).

Nasza kancelaria adwokacka oferuje osobom prawnym (przedsiębiorcom) i osobom fizycznym kompleksową pomoc prawną w zakresie zakupu, budowy, administrowania i eksploatacji nieruchomości. Mamy bogate doświadczenie w sferze przekształcania nieruchomości, jak świadczenia usług związanych ze stosunkiem najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Nasza kancelaria realizowała również wiele znaczących projektów deweloperskich, z którymi związana jest regulacja praw własności do terenu (zakup działek, ciężar realny lub stosunki najmu), negocjacje z organami administracji o potencjalnej zmianie planu zagospodarowania terenu, dokumentacja umów w ramach fazy przygotowawczej projektu (w celu przygotowania dokumentacji projektowej), postępowanie budowlane, dokumentacja umów w ramach fazy realizacyjnej projektu (umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy gwarancyjne i inne w zależności potrzeby).

Nasza kancelaria przygotowała dokumentację prawną i udzielała porad między innymi w związku z budową hali wielofunkcyjnej w Opawie, a także wielu hal produkcyjnych, przemysłowych, jak i w ramach budowy domów mieszkalnych dla studentów.

W związku ze stosunkami prawnymi dot. nieruchomości i projektów deweloperskich oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji umów dot. nabycia nieruchomości (np. planowanego kupna, umowy kupna);
 • przygotowanie dokumentacji umów dot. budowy domów mieszkalnych lub rodzinnych, hal przemysłowych lub terenów przemysłowych (np. umowa o dzieło);
 • powierzenie środków finansowych na rachunku depozytowym adwokata (polecana usługa prawna w związku z przekształceniem statusu nieruchomości, gwarantująca kontrolę nad przepływem instrumentów pieniężnych; tak jak w przypadku innych usług prawnych będąca w pełni ubezpieczona od odpowiedzialności zawodowej adwokata);
 • przygotowanie umów najmu i podnajmu w zależności od stosunku do nieruchomości;
 • przygotowanie umów dot. administrowania nieruchomością;
 • porady prawne w ramach przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich w tym konsulting związany z finansowaniem projektu lub kooperacji – współpracy większej liczby inwestorów w celu realizacji większych projektów (np. umowa o konsorcjum, umowy kredytowe w tym umowy o udzielenie gwarancji bankowych);
 • pełne opracowanie dokumentacji dla inwestorów i deweloperów (np. umowy o roboty budowlane, umowy o wykonanie projektu architektonicznego, kontraktu menadżerskiego, umowy pośrednictwa);
 • porady prawne i reprezentacja w trakcie postępowania przed właściwymi urzędami, instytucjami ochrony konserwatorskiej, jak i przed organami ochrony środowiska;
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji lub zgody budowlanej (postępowanie budowlane), a także przed urzędami katastralnymi w związku ze zmianami w zapisach katastru;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym dotyczącym nieruchomości i stosunków prawnych związanych z przygotowaniem i realizowaniem projektów deweloperskich.
 • przygotowanie dokumentacji umów dot. nabycia nieruchomości (np. planowanego kupna, umowy kupna);
 • przygotowanie dokumentacji umów dot. budowy domów mieszkalnych lub rodzinnych, hal przemysłowych lub terenów przemysłowych (np. umowa o dzieło);
 • powierzenie środków finansowych na rachunku depozytowym adwokata (polecana usługa prawna w związku z przekształceniem statusu nieruchomości, gwarantująca kontrolę nad przepływem instrumentów pieniężnych; tak jak w przypadku innych usług prawnych będąca w pełni ubezpieczona od odpowiedzialności zawodowej adwokata);
 • przygotowanie umów najmu i podnajmu w zależności od stosunku do nieruchomości;
 • przygotowanie umów dot. administrowania nieruchomością;
 • porady prawne w ramach przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych i deweloperskich w tym konsulting związany z finansowaniem projektu lub kooperacji – współpracy większej liczby inwestorów w celu realizacji większych projektów (np. umowa o konsorcjum, umowy kredytowe w tym umowy o udzielenie gwarancji bankowych);
 • pełne opracowanie dokumentacji dla inwestorów i deweloperów (np. umowy o roboty budowlane, umowy o wykonanie projektu architektonicznego, kontraktu menadżerskiego, umowy pośrednictwa);
 • porady prawne i reprezentacja w trakcie postępowania przed właściwymi urzędami, instytucjami ochrony konserwatorskiej, jak i przed organami ochrony środowiska;
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji lub zgody budowlanej (postępowanie budowlane), a także przed urzędami katastralnymi w związku ze zmianami w zapisach katastru;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym dotyczącym nieruchomości i stosunków prawnych związanych z przygotowaniem i realizowaniem projektów deweloperskich.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.