USŁUGI

Handel międzynarodowy

Adwokaci naszej kancelarii mają bogate doświadczenie w obszarze międzynarodowych stosunków handlowych, co dla wielu naszych klientów jest codziennością. Nasze doświadczenia obejmują nie tylko reprezentowanie w trakcie zwyczajnej dostawy towarów za granicę, ale także negocjowanie warunków handlowych, przygotowanie dokumentacji prawnej i propozycje finansowania dostawy wysoko rozwiniętych technologii w tym ich transportu i uruchomienia za granicą lub poddostawy w celu realizacji projektów inwestycyjnych.

W ramach międzynarodowych stosunków handlowych nasza kancelaria zajmowała się między innymi:  dostawą zbiorników do przechowywania produktów ropopochodnych i systemu drenażowego dla rafinerii w Serbii, dostawą towarów dla importera z siedzibą w Iraku, poddostawą instalacji do budowy elektrowni w Pakistanie, a także systemu rurociągów niezbędnych do budowy elektrowni w Rumunii itd.
Adwokaci naszej kancelarii mają bogate doświadczenie w obszarze międzynarodowych stosunków handlowych, co dla wielu naszych klientów jest codziennością. Nasze doświadczenia obejmują nie tylko reprezentowanie w trakcie zwyczajnej dostawy towarów za granicę, ale także negocjowanie warunków handlowych, przygotowanie dokumentacji prawnej i propozycje finansowania dostawy wysoko rozwiniętych technologii w tym ich transportu i uruchomienia za granicą lub poddostawy w celu realizacji projektów inwestycyjnych.

W ramach międzynarodowych stosunków handlowych nasza kancelaria zajmowała się między innymi:  dostawą zbiorników do przechowywania produktów ropopochodnych i systemu drenażowego dla rafinerii w Serbii, dostawą towarów dla importera z siedzibą w Iraku, poddostawą instalacji do budowy elektrowni w Pakistanie, a także systemu rurociągów niezbędnych do budowy elektrowni w Rumunii itd.

W związku z międzynarodowymi stosunkami handlowymi nasi adwokaci mogą zaoferować Państwu przede wszystkim:

 • aktywny udział podczas negocjacji kontraktu, w tym warunków handlowych i transakcji prawnych;
 • przygotowanie i sprawdzenie dokumentacji niezbędnej do transgranicznej dostawy towarów lub systemów technologicznych (najczęściej mające charakter umowy kupna lub umowy o dzieło), a to wszystko w ramach wymagań stosowanych z perspektywy czeskiego porządku prawnego, prawa międzynarodowego i prawa europejskiego;
 • tworzenie projektów, przygotowanie i rewizję dokumentacji umowy w przypadku finansowania transgranicznej dostawy towarów (umowy kredytowe, umowy akredytywy, gwarancje bankowe, factoring);
 • przygotowanie i rewizję dokumentacji w nawiązaniu do przedmiotu dostawy;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym w związku ze sporami powstałymi na gruncie międzynarodowego prawa handlowego;
 • asystowanie w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym w związku ze sporami na tle międzynarodowych stosunków handlowych poza terytorium Republiki Czeskiej, co zapewnimy dzięki współpracy z adwokatem prowadzącym działalność w kraju będącym przedmiotem zainteresowania.
 • aktywny udział podczas negocjacji kontraktu, w tym warunków handlowych i transakcji prawnych;
 • przygotowanie i sprawdzenie dokumentacji niezbędnej do transgranicznej dostawy towarów lub systemów technologicznych (najczęściej mające charakter umowy kupna lub umowy o dzieło), a to wszystko w ramach wymagań stosowanych z perspektywy czeskiego porządku prawnego, prawa międzynarodowego i prawa europejskiego;
 • tworzenie projektów, przygotowanie i rewizję dokumentacji umowy w przypadku finansowania transgranicznej dostawy towarów (umowy kredytowe, umowy akredytywy, gwarancje bankowe, factoring);
 • przygotowanie i rewizję dokumentacji w nawiązaniu do przedmiotu dostawy;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym w związku ze sporami powstałymi na gruncie międzynarodowego prawa handlowego;
 • asystowanie w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym w związku ze sporami na tle międzynarodowych stosunków handlowych poza terytorium Republiki Czeskiej, co zapewnimy dzięki współpracy z adwokatem prowadzącym działalność w kraju będącym przedmiotem zainteresowania.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.