USŁUGI

Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne jest jednym z obszarów, w których świadczymy usługi prawne w ramach prawa handlowego. Naszym klientom proponujemy kompleksowe usługi prawne w trakcie zakładania spółek handlowych, podwyższania lub obniżania ich kapitału zakładowego, w ramach dokonywanych zmian, restrukturyzacji lub likwidacji, jak i w trakcie zarządzania i prowadzenia działalności przez wyżej wymienione podmioty.

Mamy doświadczenie także w obszarze prawa koncernowego, dotyczącego zawierania umów pomiędzy spółkami koncernowymi lub w ramach przygotowania raportów o wzajemnych powiązaniach między podmiotami.

Prawo korporacyjne jest jednym z obszarów, w których świadczymy usługi prawne w ramach prawa handlowego. Naszym klientom proponujemy kompleksowe usługi prawne w trakcie zakładania spółek handlowych, podwyższania lub obniżania ich kapitału zakładowego, w ramach dokonywanych zmian, restrukturyzacji lub likwidacji, jak i w trakcie zarządzania i prowadzenia działalności przez wyżej wymienione podmioty.

Mamy doświadczenie także w obszarze prawa koncernowego, dotyczącego zawierania umów pomiędzy spółkami koncernowymi lub w ramach przygotowania raportów o wzajemnych powiązaniach między podmiotami.

W ramach prawa korporacyjnego zajmujemy się:

 • tworzeniem spółek handlowych i spółdzielni bez względu na ich formę prawną;
 • zmianami charakteru prowadzenia działalności gospodarczej z osoby fizycznej na osobę prawną;
 • w tym ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • przekształceniami spółek handlowych (fuzje, podział, transformacja);
 • stosunkami między spółkami dominującymi i zależnymi, także w ujęciu prawa koncernowego;
 • stosunkami korporacyjnymi wewnątrz przedsiębiorstwa (stosunki prawne między udziałowcami lub akcjonariuszami);
 • przygotowaniem lub weryfikacją: raportów o stosunkach między zainteresowanymi podmiotami, sprawozdań rocznych, umów kontrolnych;
 • przygotowaniem i rewizją umów o działalności wykonawczej, kontraktów menadżerskich w tym rozwiązań prawnych stosunków między zarządem i spółką;
 • nadzorowaniem przebiegu walnych zgromadzeń spółek handlowych w tym reprezentowanie klientów
 • na walnych zgromadzeniach;
 • kompleksowymi usługami prawnymi związanymi z podwyższaniem lub obniżaniem kapitału zakładowego spółek handlowych;
 • przygotowaniem dokumentacji prawnej, reprezentacją prawną i świadczeniem usług depozytu w związku obrotem i sprzedażą udziałów i akcji;
 • poradami prawnymi w ramach likwidacji spółek handlowych lub w związku z postępowaniem upadłościowym.
 • tworzeniem spółek handlowych i spółdzielni bez względu na ich formę prawną;
 • zmianami charakteru prowadzenia działalności gospodarczej z osoby fizycznej na osobę prawną;
 • w tym ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • przekształceniami spółek handlowych (fuzje, podział, transformacja);
 • stosunkami między spółkami dominującymi i zależnymi, także w ujęciu prawa koncernowego;
 • stosunkami korporacyjnymi wewnątrz przedsiębiorstwa (stosunki prawne między udziałowcami lub akcjonariuszami);
 • przygotowaniem lub weryfikacją: raportów o stosunkach między zainteresowanymi podmiotami, sprawozdań rocznych, umów kontrolnych;
 • przygotowaniem i rewizją umów o działalności wykonawczej, kontraktów menadżerskich w tym rozwiązań prawnych stosunków między zarządem i spółką;
 • nadzorowaniem przebiegu walnych zgromadzeń spółek handlowych w tym reprezentowanie klientów
 • na walnych zgromadzeniach;
 • kompleksowymi usługami prawnymi związanymi z podwyższaniem lub obniżaniem kapitału zakładowego spółek handlowych;
 • przygotowaniem dokumentacji prawnej, reprezentacją prawną i świadczeniem usług depozytu w związku obrotem i sprzedażą udziałów i akcji;
 • poradami prawnymi w ramach likwidacji spółek handlowych lub w związku z postępowaniem upadłościowym.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.