USŁUGI

Procesy sądowe, arbitraż

W obszarze prowadzenia sporów arbitrażowych i sądowych mamy bogate doświadczenie. Sferę prawa procesowego uważamy za priorytetową, ponieważ oznacza ona konsekwentną ochronę interesów naszych klientów. Przygotowaliśmy wewnętrzny system ewidencji oraz taktyk podejmowanych w ramach procesów sądowych.

Dzięki korzystaniu z usług e-justicee-insolvence mamy dostęp do najnowszych informacji o wszelkich faktach związanych z trwającym postępowaniem sądowym, w efekcie czego możemy szybciej i bardziej efektywnie reagować na wszelkie kroki podejmowane przez drugą stronę sporu. Naszych klientów zawsze informujemy o kluczowych zmianach i rozwoju ich konkretnej sprawy.

W obszarze prowadzenia sporów arbitrażowych i sądowych mamy bogate doświadczenie. Sferę prawa procesowego uważamy za priorytetową, ponieważ oznacza ona konsekwentną ochronę interesów naszych klientów. Przygotowaliśmy wewnętrzny system ewidencji oraz taktyk podejmowanych w ramach procesów sądowych.

Dzięki korzystaniu z usług e-justicee-insolvence mamy dostęp do najnowszych informacji o wszelkich faktach związanych z trwającym postępowaniem sądowym, w efekcie czego możemy szybciej i bardziej efektywnie reagować na wszelkie kroki podejmowane przez drugą stronę sporu. Naszych klientów zawsze informujemy o kluczowych zmianach i rozwoju ich konkretnej sprawy.

Nasza kancelaria reprezentuje swoich klientów najczęściej w następujących sferach prawa:

 • egzekucji zobowiązań;
 • postępowaniu z zakresu prawa rzeczowego (prawa rzeczowe z zakresu prawa własności, prawa zastawu, prawa zatrzymania, ciężar realny);
 • postępowanie z zakresu prawa zobowiązań (roszczenia z tytułu umów, roszczenia z zakresu odpowiedzialności za spowodowanie szkody, roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia);
 • postępowania dotyczące papierów wartościowych;
 • postępowania z zakresu nieuczciwej konkurencji;
 • spory z zakresu prawa pracy;
 • postępowania z zakresu prawa autorskiego (prawo autorskie i prawo przemysłowe);
 • postępowanie rozwodowe;
 • postępowanie o zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków;
 • postępowanie mediacyjne (postępowanie arbitrażowe).
 • egzekucji zobowiązań;
 • postępowaniu z zakresu prawa rzeczowego (prawa rzeczowe z zakresu prawa własności, prawa zastawu, prawa zatrzymania, ciężar realny);
 • postępowanie z zakresu prawa zobowiązań (roszczenia z tytułu umów, roszczenia z zakresu odpowiedzialności za spowodowanie szkody, roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia);
 • postępowania dotyczące papierów wartościowych;
 • postępowania z zakresu nieuczciwej konkurencji;
 • spory z zakresu prawa pracy;
 • postępowania z zakresu prawa autorskiego (prawo autorskie i prawo przemysłowe);
 • postępowanie rozwodowe;
 • postępowanie o zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków;
 • postępowanie mediacyjne (postępowanie arbitrażowe).

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.