USŁUGI

Projekty inwestycyjne

Nasza kancelaria adwokacka jest jedną z niewielu w kraju morawsko-śląskim, które zajmują się: budową  i eksportem projektów inwestycyjnych (w tym zagranicznych) oraz związanych z nimi: obsługą postępowań przetargowych, zabezpieczeniem finansowania projektów jak również opieką nad projektami inwestycyjnymi w miejscu ich realizacji.

Adwokaci naszej kancelarii aktywnie uczestniczyli między innymi w procesie budowy elektrowni w Federacji Rosyjskiej, budowie kombinatu mięsnego w Sudanie, a także budowy sieci stacji benzynowych na Ukrainie.

W ramach realizowania projektów inwestycyjnych jesteśmy gotowi do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej, w tym zagwarantowania dostępności współpracujących z nami adwokatów w miejscu realizacji projektu, z którego należy współpracować przy transgranicznej dostawie środków inwestycyjnych.

Nasza kancelaria adwokacka jest jedną z niewielu w kraju morawsko-śląskim, które zajmują się: budową  i eksportem projektów inwestycyjnych (w tym zagranicznych) oraz związanych z nimi: obsługą postępowań przetargowych, zabezpieczeniem finansowania projektów jak również opieką nad projektami inwestycyjnymi w miejscu ich realizacji.

Adwokaci naszej kancelarii aktywnie uczestniczyli między innymi w procesie budowy elektrowni w Federacji Rosyjskiej, budowie kombinatu mięsnego w Sudanie, a także budowy sieci stacji benzynowych na Ukrainie.

W ramach realizowania projektów inwestycyjnych jesteśmy gotowi do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej, w tym zagwarantowania dostępności współpracujących z nami adwokatów w miejscu realizacji projektu, z którego należy współpracować przy transgranicznej dostawie środków inwestycyjnych.

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych gwarantujemy przede wszystkim:

 • przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym projektu brzmienia umów o dzieło, umów o udzielenie gwarancji bankowych w celu zapewnienia zgodności oferty przetargowej z wymogami organizatora przetargu, jak i prawem o zamówieniach publicznych;
 • analizę prawną środków produkcyjnych i innych, gwarancji, a także pozostałych istotnych elementów związanych z postępowaniem przetargowym;
 • doradztwo prawne związane ze staraniami o przygotowanie wniosku o dotację lub inną formę pomocy publicznej ze środków krajowych lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • przygotowanie umów o dzieło, umów gwarancyjnych, przewozowych i pozostałych umów inwestycyjnych wraz z analizą praw autorskich w celu ich ochrony;
 • przygotowanie umów z poddostawcami i bankami, w tym dot. finansowania projektu – dostawy (projekty i badanie umów o udzielenie gwarancji bankowych, umów kredytowych, dokumentacji akredytywy, umów kredytowych) i transportu;
 • przygotowanie i rewizja dokumentacji umowy dotyczącej ubezpieczenia realizacji projektu lub jego części składowych (określenie warunków ubezpieczenia dostawców i poddostawców, a to wszystko w ramach ubezpieczenia produkcji, dostawy, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim itd.);
 • w przypadku inwestycji zagranicznych sprawujemy pieczę nad założeniem i działalnością zakładów produkcyjnych inwestora, nawiążemy współpracę z lokalną kancelarią adwokacką w miejscu realizacji inwestycji i we współpracy z nią zrealizujemy projekt powstania spółki-córki inwestora lub jego zakładu w miejscu realizacji inwestycji;
 • prowadzenie spraw sądowych i arbitrażowych w związku z projektami inwestycyjnymi; w przypadku odbywania się sprawy za granicą, reprezentacja przed sądem odbywa się w porozumieniu z lokalnymi kancelariami adwokackimi.
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym projektu brzmienia umów o dzieło, umów o udzielenie gwarancji bankowych w celu zapewnienia zgodności oferty przetargowej z wymogami organizatora przetargu, jak i prawem o zamówieniach publicznych;
 • analizę prawną środków produkcyjnych i innych, gwarancji, a także pozostałych istotnych elementów związanych z postępowaniem przetargowym;
 • doradztwo prawne związane ze staraniami o przygotowanie wniosku o dotację lub inną formę pomocy publicznej ze środków krajowych lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • przygotowanie umów o dzieło, umów gwarancyjnych, przewozowych i pozostałych umów inwestycyjnych wraz z analizą praw autorskich w celu ich ochrony;
 • przygotowanie umów z poddostawcami i bankami, w tym dot. finansowania projektu – dostawy (projekty i badanie umów o udzielenie gwarancji bankowych, umów kredytowych, dokumentacji akredytywy, umów kredytowych) i transportu;
 • przygotowanie i rewizja dokumentacji umowy dotyczącej ubezpieczenia realizacji projektu lub jego części składowych (określenie warunków ubezpieczenia dostawców i poddostawców, a to wszystko w ramach ubezpieczenia produkcji, dostawy, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobom trzecim itd.);
 • w przypadku inwestycji zagranicznych sprawujemy pieczę nad założeniem i działalnością zakładów produkcyjnych inwestora, nawiążemy współpracę z lokalną kancelarią adwokacką w miejscu realizacji inwestycji i we współpracy z nią zrealizujemy projekt powstania spółki-córki inwestora lub jego zakładu w miejscu realizacji inwestycji;
 • prowadzenie spraw sądowych i arbitrażowych w związku z projektami inwestycyjnymi; w przypadku odbywania się sprawy za granicą, reprezentacja przed sądem odbywa się w porozumieniu z lokalnymi kancelariami adwokackimi.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.