USŁUGI

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe są dokumentami, w których inkorporowane są konkretne prawa. Są one instrumentami prawnymi, które pozwalają na ułatwienie obrotu handlowego i umożliwienie dokonania operacji niemożliwych do zrealizowania w innych warunkach.

Nasza kancelaria świadczy pełen katalog usług prawnych dotyczących papierów wartościowych. Mamy bogate doświadczenia w pracy z papierami wartościowymi jako instrumentami gwarancyjnymi, środkami płatniczymi, jak i udziałowymi papierami wartościowymi.

Papiery wartościowe są dokumentami, w których inkorporowane są konkretne prawa. Są one instrumentami prawnymi, które pozwalają na ułatwienie obrotu handlowego i umożliwienie dokonania operacji niemożliwych do zrealizowania w innych warunkach.

Nasza kancelaria świadczy pełen katalog usług prawnych dotyczących papierów wartościowych. Mamy bogate doświadczenia w pracy z papierami wartościowymi jako instrumentami gwarancyjnymi, środkami płatniczymi, jak i udziałowymi papierami wartościowymi.

W obszarze papierów wartościowych świadczymy przede wszystkim następujące usługi prawne:

  • realizacja wszystkich operacji związanych z akcjami (np. emisja akcji, ich zmiany, obrót);
  • usługi prawne i przygotowanie przykładowych wersji weksla;
  • przygotowanie dokumentacji w celu zabezpieczenia praw wekslem lub wekslem in blanco, jak i przygotowanie deklaracji wekslowych;
  • przygotowanie umów o przeniesieniu praw, pożyczce, zastawie, depozycie lub zarządzaniu papierami wartościowymi;
  • egzekwowanie praw na podstawie weksla.
  • realizacja wszystkich operacji związanych z akcjami (np. emisja akcji, ich zmiany, obrót);
  • usługi prawne i przygotowanie przykładowych wersji weksla;
  • przygotowanie dokumentacji w celu zabezpieczenia praw wekslem lub wekslem in blanco, jak i przygotowanie deklaracji wekslowych;
  • przygotowanie umów o przeniesieniu praw, pożyczce, zastawie, depozycie lub zarządzaniu papierami wartościowymi;
  • egzekwowanie praw na podstawie weksla.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.