USŁUGI

Bankowość i finanse

W obszarze bankowości i finansów świadczymy usługi prawne zarówno instytucjom finansowym, jak i podmiotom gospodarczym, w celu uzyskania lub korzystania z kredytu rozwojowego, inwestycyjnego lub akwizycyjnego. Udzielamy również porad prawnych związanych z dokumentacją umów dot. korzystania z produktów bankowych

(umowy kredytowe, umowy akredytywy, umowy inkasa, umowy depozytu bankowego, umowy o rachunku bieżącym lub inwestycyjnym lub umowy gwarancyjne). Przygotowaliśmy pełną dokumentację produktów oferowanych przez znaczące instytucje finansowe.

W obszarze bankowości i finansów świadczymy usługi prawne zarówno instytucjom finansowym, jak i podmiotom gospodarczym, w celu uzyskania lub korzystania z kredytu rozwojowego, inwestycyjnego lub akwizycyjnego. Udzielamy również porad prawnych związanych z dokumentacją umów dot. korzystania z produktów bankowych (umowy kredytowe, umowy akredytywy, umowy inkasa, umowy depozytu bankowego, umowy o rachunku bieżącym lub inwestycyjnym lub umowy gwarancyjne). Przygotowaliśmy pełną dokumentację produktów oferowanych przez znaczące instytucje finansowe.

W sferze bankowości i finansów świadczymy przede wszystkim następujące usługi prawne:

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji dot. świadczenia usług bankowych i finansowych (na przykład: umowy kredytowe, umowy inkasa, umowy akredytywy, umowy o depozycie bankowym, o rachunku bieżącym lub inwestycyjnym, umowy leasingowe, factoringu, ogólne warunki umów, umowy o udzielenie gwarancji bankowej);
 • przygotowanie dokumentacji dot. ubezpieczenia – (na przykład polisy, ogólne warunki umowy);
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych podczas starań o udzielenie oraz negocjacji warunków kredytów rozwojowych, na projekty, inwestycyjnych, akwizycyjnych, jak i treści umów o udzielenie gwarancji bankowych;
 • porady prawne w obszarze optymalizacji finansowania projektów inwestycyjnych lub przejęć;
 • kompleksowe przygotowanie i weryfikacja dokumentacji prawnej w ramach finansowania projektów inwestycyjnych i przejęć;
 • przygotowanie stanowisk prawnych w obszarze transakcji finansowych i kredytowych.
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji dot. świadczenia usług bankowych i finansowych (na przykład: umowy kredytowe, umowy inkasa, umowy akredytywy, umowy o depozycie bankowym, o rachunku bieżącym lub inwestycyjnym, umowy leasingowe, factoringu, ogólne warunki umów, umowy o udzielenie gwarancji bankowej);
 • przygotowanie dokumentacji dot. ubezpieczenia – (na przykład polisy, ogólne warunki umowy);
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych podczas starań o udzielenie oraz negocjacji warunków kredytów rozwojowych, na projekty, inwestycyjnych, akwizycyjnych, jak i treści umów o udzielenie gwarancji bankowych;
 • porady prawne w obszarze optymalizacji finansowania projektów inwestycyjnych lub przejęć;
 • kompleksowe przygotowanie i weryfikacja dokumentacji prawnej w ramach finansowania projektów inwestycyjnych i przejęć;
 • przygotowanie stanowisk prawnych w obszarze transakcji finansowych i kredytowych.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.