ZESPÓŁ

Mgr. Antonín Hulva 

adwokat

Antonin Hulva jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Brnie. Studia ukończył z powodzeniem, zdając egzamin państwowy w 1978 roku. Po studiach pracował przez trzy lata jako prawnik w państwowym przedsiębiorstwie Stavoprojekt w Ostrawie. Od 1980 do 1991 roku był zatrudniony jako prawnik w Zjednoczonej Spółdzielni Rolniczej Hlavnice (czes. Jednotné zemědělské družstvo Hlavnice) z siedzibą w Litultowicach. Następnie założył kancelarię o charakterze komercyjnym. W efekcie połączenia Czeskiej Rady Adwokackiej (czes. Česká advokátní komora) i Rady Prawników Prywatnych (czes. Komora komerčních právníků) od 1996 jest niezależnym adwokatem.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem handlowym, cywilnym i prawem pracy. Poświęca swoją uwagę również prawu administracyjnemu i karnemu. Z perspektywy wąskiej specjalizacji zajmuje się również prawem korporacyjnym, prawem zobowiązań i stosunkami prawnymi względem nieruchomości.

Antonin Hulva zakładał wiele spółek handlowych i spółdzielni, współpracował również przy ich przekształceniach i restrukturalizacji. W obszarze projektów deweloperskich zajmował się budowaniem wielu obiektów przemysłowych i hali wielofunkcyjnej w Opawie.

W ramach handlu międzynarodowego przygotowywał kwestie związane między innymi z poddostawą zbiorników na produkty ropopochodne i systemu drenażowego dla rafinerii w Serbii, a także projektami budowy kombinatu energetycznego w Federacji Rosyjskiej oraz budowy kombinatu mięsnego w Sudanie.

Antonin Hulva zakładał wiele spółek handlowych i spółdzielni, współpracował również przy ich przekształceniach i restrukturalizacji. W obszarze projektów deweloperskich zajmował się budowaniem wielu obiektów przemysłowych i hali wielofunkcyjnej w Opawie.

W ramach handlu międzynarodowego przygotowywał kwestie związane między innymi z poddostawą zbiorników na produkty ropopochodne i systemu drenażowego dla rafinerii w Serbii, a także projektami budowy kombinatu energetycznego w Federacji Rosyjskiej oraz budowy kombinatu mięsnego w Sudanie.

Specjalizacja:

  • Prawo handlowe
  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy

Lista wybranych projektów:

  • Opieka prawna nad budową kombinatu energetycznego w Federacji Rosyjskiej (inwestycja o wartości ok. 2,5 mld. CZK);
  • Opieka prawna nad budową kombinatu mięsnego w Sudanie (inwestycja o wartości ok. 1 mld. CZK);
  • Opieka prawna nad budową hali wielofunkcyjnej w Opawie (inwestycja o wartości ok. 250 mln. CZK);
  • Opieka prawna nad budową sieci stacji benzynowych na Ukrainie (inwestycja o wartości ok. 150 mln. CZK);
  • Opieka prawna nad dostawą towarów do Iraku (transakcja o wartości ok. 100 mln. CZK);
  • Budowa systemu drenażowego w rafinerii na terytorium ówczesnej Serbii i Czarnogóry (inwestycja o wartości ok. 20 mln. CZK).

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.