USŁUGI

Fuzje i przejęcia

Naszymi klientami są również wielkie ponadnarodowe przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się również z potrzebami świadczenia usług prawnych z zakresu fuzji i przejęć. Stąd mamy wiele doświadczeń w sferze łączenia przedsiębiorstw, przekształceń spółek handlowych i przejęć. Nasze usługi prawne w tym obszarze obejmują świadczenie pomocy prawnej w procesie przenoszenia własności, transfer akcji lub udziałów, w tym  depozyt środków pieniężnych lub papierów wartościowych.

W związku z przekształceniami podmiotów gospodarczych świadczymy naszym klientom przede wszystkim następującą pomoc prawną:

 • audyt sytuacji prawnej podmiotu przejmowanego (wymiar prawny due diligence) wraz z raportem końcowym o stwierdzonych faktach. Raport due diligence zawiera katalog informacji o prawnych aspektach aktywów i pasywów badanych podmiotów, następnie szczegółowe informacje o poszczególnych stosunkach prawnych, którymi jest związana przejmowana spółka, prawnych stosunkach pracy, zbiór wszystkich prowadzonych sporów sądowych w tym zakres ryzyka prawnego i faktycznego prowadzonego z prowadzeniem sprawy przed sądem (prognoza rezultatów sporów sądowych i faktycznych potencjalnych kosztów);
 • przygotowanie i rewizja kompleksowej dokumentacji dotyczącej przejęcia przedsiębiorstwa (umowa o przejęciu udziałów przedsiębiorstwa, umowa o sprzedaży akcji, umowa o sprzedaży podmiotu gospodarczego);
 • przygotowanie lub kompleksowe sprawdzenie dokumentacji w związku z finansowym gwarantowaniem przejęcia w tym z gwarancjami obejmującymi środki umowne;
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa, przeniesieniu udziałów spółki lub sprzedaży akcji i aktywna działalność zmierzająca do uzyskania porozumienia o zawartości dokumentacji umowy zabezpieczających transakcję w celu zrealizowania zamierzeń klienta, tak aby merytoryczna zawartość umowy była akceptowalna dla partnera umowy;
 • opieka prawna nad restrukturalizacją zakupionej spółki handlowej wraz z rozliczeniem dokonanej transakcji przejęcia;
 • kompleksowa obsługa prawna związana z przejęciem w obszarze prawa publicznego, przede wszystkim z perspektywy ochrony zasad konkurencji gospodarczej i innych regulacji z zakresu publicznoprawnego (zagwarantowanie zgodności z publicznoprawnymi wymogami przejęcia);
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu rejestrowym w związku z realizowanymi fuzjami lub przejęciami.
 • audyt sytuacji prawnej podmiotu przejmowanego (wymiar prawny due diligence) wraz z raportem końcowym o stwierdzonych faktach. Raport due diligence zawiera katalog informacji o prawnych aspektach aktywów i pasywów badanych podmiotów, następnie szczegółowe informacje o poszczególnych stosunkach prawnych, którymi jest związana przejmowana spółka, prawnych stosunkach pracy, zbiór wszystkich prowadzonych sporów sądowych w tym zakres ryzyka prawnego i faktycznego prowadzonego z prowadzeniem sprawy przed sądem (prognoza rezultatów sporów sądowych i faktycznych potencjalnych kosztów);
 • przygotowanie i rewizja kompleksowej dokumentacji dotyczącej przejęcia przedsiębiorstwa (umowa o przejęciu udziałów przedsiębiorstwa, umowa o sprzedaży akcji, umowa o sprzedaży podmiotu gospodarczego);
 • przygotowanie lub kompleksowe sprawdzenie dokumentacji w związku z finansowym gwarantowaniem przejęcia w tym z gwarancjami obejmującymi środki umowne;
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących sprzedaży przedsiębiorstwa, przeniesieniu udziałów spółki lub sprzedaży akcji i aktywna działalność zmierzająca do uzyskania porozumienia o zawartości dokumentacji umowy zabezpieczających transakcję w celu zrealizowania zamierzeń klienta, tak aby merytoryczna zawartość umowy była akceptowalna dla partnera umowy;
 • opieka prawna nad restrukturalizacją zakupionej spółki handlowej wraz z rozliczeniem dokonanej transakcji przejęcia;
 • kompleksowa obsługa prawna związana z przejęciem w obszarze prawa publicznego, przede wszystkim z perspektywy ochrony zasad konkurencji gospodarczej i innych regulacji z zakresu publicznoprawnego (zagwarantowanie zgodności z publicznoprawnymi wymogami przejęcia);
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu rejestrowym w związku z realizowanymi fuzjami lub przejęciami.

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.