NÁŠ TÝM

Mgr. Monika Novotná 

právnička

Mgr. Monika Novotná vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala několik pracovních stáží na Okresním soudu v Bruntále a již od čtvrtého ročníku pracovala na pozici praktikanta ve společnosti HULVA&PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. Zde rovněž vykonala svou koncipientskou praxi. V roce 2018 úspěšně složila advokátní zkoušky.

Ve své praxi se zaměřuje především na pracovní právo. Pravidelně řeší případy z oblasti insolvenčního práva a exekučního práva, a to jak v zastoupení dlužníků, tak v zastoupení věřitelů. Věnuje se rovněž případům z oblasti občanského práva a práva obchodních společností a družstev.

Jazyková výbava:

  • Český jazyk
  • Anglický jazyk

Specializace:

  • Pracovní právo

  • Insolvenční právo

  • Civilní a exekuční právo

  • Občanské právo

  • Právo obchodních společností a družstev

 

Napište jednateli kanceláře

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

IČ: 294 58 471
DIČ: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 553 717 132
Email: office@hulva.cz

parkovat je možné na našem firemním parkovišti, vjezd z ulice Čapkovy